Sociálně terapeutické dílny

loga-sponzori

Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.


Název poskytovatele: Domov Libníč a Centrum sociálních služeb Empatie
Adresa poskytovatele: Libníč 17, 373 71 Rudolfov
Statutární zástupce: Bc. Eva Kysnarová – ředitelka organizace
Formy poskytování sociálních služeb: ambulantní
Poskytování soc. služby: od 1. 1. 2009

Poslání

Posláním sociálně terapeutické dílny je poskytovat lidem cílové skupiny takovou individuální podporu, která povede k získání nebo upevňování pracovních dovedností a návyků a zároveň k posílení jejich soběstačnosti vedoucí k samostatnějšímu životu a sociálnímu začleňování.


Cílová skupina klientů:

  • osoby s chronickým duševním onemocněním
  • osoby s jiným zdravotním postižením
  • osoby s mentálním postižením
  • osoby s tělesným postižením
  • osoby se zdravotním postižením
  • senioři

Osoby se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení, které nejsou schopny se umístit a působit v běžných chráněných pracovištích.

Věková kategorie klientů: od 18 do 80 let věku

Kapacita:
Jedná se o denní kapacitu celkem (24) Sociální služba je poskytována ve 3 sociálně terapeutických dílnách s touto kapacitou:

  • keramická dílna – 8 klientů
  • truhlářská dílna – 8 klientů
  • atelier pedigu – 8 klientů

Provozní doba:

Po
8:00 – 15:00 hod.

 

Út
8:00 – 15:00 hod.

 

St
8:00 – 15:00 hod.

 

Čt
8:00 – 15:00 hod.

 

8:00 – 15:00 hod.

 

Kontakt: Mgr. Jana Jarošová, vedoucí služby, e-mail: jarosova@domovlibnic.cz

Popis realizace poskytování sociální služby

Místo poskytování sociální služby:

Sociálně terapeutické dílny jsou umístěny v prostorách objektu Domova Libníč.

Dostupnost:

Služba je dostupná linkovým autobusem z Českých Budějovic, organizace je případně schopna zajistit hromadný svoz klientů vlastním automobilem.

Truhlářská dílna má bezbariérový přístup. Přístup do ateliéru pedigu a keramické dílny je zajištěn v případě potřeby schodolezem.

Služba je poskytována v těchto dílnách:

Truhlářská dílna: práce se dřevem – (vyřezávání, broušení, začišťování, lepení) je zaměřená na výrobu dekoračních předmětů a prvků pro zahradní terapii, vyřezávání základních desek pro výrobky z pedigu, drobné opravy a renovaci dřevěného nábytku, rámování obrazů, apod.)

Keramická dílna: ruční práce s hlínou – (zpracovávání hlíny, volná ruční tvorba, retušování, glazování, lití do forem) je zaměřená zejména na podporu drobné motoriky klientů, rozvoj jejich kreativity a udržení pracovních návyků. V této dílně se vyrábějí mísy, ozdobné obaly na květináče, hrnečky, korálky a dekorativní keramika.

Ateliér pedigu: práce v ateliéru představuje nejenom pletení z pedigu a přírodních materiálů, ale také různé zdobící techniky (ubrousková technika, barvení, lakování, šití…). V této dílně klienti vyrábějí podnosy, misky, košíky a další užitkové i dekorační předměty.

Sociální služby jsou poskytovány na základě individuálního plánu klienta, následně probíhá hodnocení poskytované sociální služby. Služba je zajišťována pracovníky v sociálních službách. Přístup k jednotlivým klientům je individuální a vychází z jejich potřeb a aktuálního zdravotního stavu.

Klienti kromě zdokonalování dovedností a pracovních návyků mají možnost kontaktu s ostatními klienty, personálem i veřejností, tím se zabraňuje jejich izolaci a sociálnímu vyloučení. Naší snahou je, aby klienti měli možnost hodnotně využívat volný čas a zajistit jim odpovídající kvalitu života.

Vybavení dílen:

Dílny jsou vybaveny potřebnými stroji a ručním nářadím (keramická pec, stříkací pistole na glazury, pilky, brusky, vrtačky apod.). Prostory jsou upraveny tak, aby odpovídaly hygienickým normám a potřebám na jednotlivé činnosti. V místnostech jsou pracovní kouty se stoly a úložné plochy na výroby a materiál.

Jednání se zájemcem o službu

Klient je přijímán na základě poslané „Žádosti o poskytování sociální služby“.Rozhodnutí o přijetí předchází telefonické či osobní jednání se sociální pracovnicí, prohlídka prostředí, kde se služba poskytuje. Při jednání se sociální pracovnicí jsou poskytnuty potřebné informace. Se zájemcem o službu je uzavřena písemná Smlouva o poskytnutí sociální služby, kde je individuálně s klientem domluvena forma, průběh, rozsah a podmínky poskytování služby. Služba je s klientem průběžně plánována a přizpůsobována klientovi dle vývoje jeho potřeb.

Další informace k poskytované službě:

Služba je poskytována bezplatně, klient platí pouze za odebranou stravu, případně dopravu. V rámci služby je poskytováno také bezplatné sociální poradenství.

Další informace o službě najdete na iregistr.mpsv.cz.

Bližší informace ohledně vyplňování a podávání žádosti o službu Vám poskytne Mgr. Jana Jarošová, e-mail jarosova@domovlibnic.cz.