Základní informace

Název: Domov Libníč a Centrum sociálních služeb Empatie
Adresa: Libníč 17, 373 71 Rudolfov
IČ: 006 66 271
Telefon: 380 301 751                                                                                                                       
Email: info@domovlibnic.cz
Zřizovatel: Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

Identifikátor datové schránky: jhqkib7

Bankovní spojení: 1000000881/5500

Telefonní seznam pevných linek s možností provolby posledních dvou čísel.

Základní kontakty

Ředitelka organizace
Bc. Eva Kysnarová
Email: reditel@domovlibnic.cz
Mobil: 777 593 335

Recepce/asistentka
Hana Marešová
Email: maresova@domovlibnic.cz
Mobil: 734 314 495

Vedoucí provozu – údržba, prádelna, kuchyň, zástupce ředitelky
Ing. Bc. Karel Koktavý
Email: koktavy@domovlibnic.cz
Mobil: 734 579 860

Vedoucí Sociálně terapeutických dílen 
Mgr. Jana Jarošová
Email: jarosova@domovlibnic.cz
Tel.: 604 267 187

Vedoucí ekonomického úseku
Jaroslava Studničková
Email: studnickova@domovlibnic.cz
Mobil: 724 950 721

Vedoucí sociálního úseku
Mgr. Jana Nováková
Email: novakova@domovlibnic.cz
Mobil: 606 650 609

Vedoucí Chráněného bydlení – Empatie
Mgr. Ivana Pilná
Email: pilna@domovlibnic.cz
Mobil: 734 314 497

Vedoucí Denního stacionáře – Empatie
Mgr. Ivana Pilná
Email: pilna@domovlibnic.cz
Mobil: 734 314 497

Vedoucí Týdenního stacionáře – Empatie
Hana Svobodová
Email: svobodova@domovlibnic.cz
Mobil: 734 440 154
Zaměstnanec TS v přímé péči – mobil 734 853 908

Odborně technický pracovník
Mgr. Radim Schmidtschläger 
Email: schmidtschlager@domovlibnic.cz
Mobil: 727 913 666

Vedoucí Domova se zvláštním režimem
Bc. Andrea Šinogl Musilová
Email: vedoucidzr@domovlibnic.cz
Mobil: 723 774 547

Základní organizace Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR Domova Libníč a Centra sociálních služeb Empatie
Bc. Jan Šejba, DiS.
Email: tabornik11@seznam.cz
Mobil: 736 504 709