Základní informace

Název: Domov Libníč a Centrum sociálních služeb Empatie
Adresa: Libníč 17, 373 71 Libníč
IČ: 006 66 271

Telefon: 380 301 751
Email: info@domovlibnic.cz
Zřizovatel: Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

Identifikátor datové schránky: jhqkib7

Bankovní spojení: 1000000881/5500

PDF dokument Aktuální telefonní seznam s možností provolby posledních dvou čísel

Základní kontakty

Ředitelka organizace
Bc. Eva Kysnarová
Email: reditel@domovlibnic.cz
Mobil: 777 593 335

Recepce/asistentka
Hana Marešová
Email: maresova@domovlibnic.cz
Mobil: 734 314 495

Vedoucí stravovacího úseku
Renata Pelikánová
Email: pelikanova@domovlibnic.cz
Mobil: 725 430 534

Vedoucí ekonomického úseku
Renata Levá
Email: ekonom@domovlibnic.cz
Mobil: 724 950 721

Vedoucí provozně-technického úseku
Roman Černý
Email: vedouci.udrzba@domovlibnic.cz
Mobil: 734 579 860

Vedoucí služby Domova se zvláštním režimem
Mgr. Petra Texlerová
Email: vedoucidzr@domovlibnic.cz
Mobil: 723 774 547

Vedoucí sestra II. a IV. oddělení Domova se zvláštním režimem
Bc. Lenka Šulcová
Email: sulcova@domovlibnic.cz
Mobil: 606 650 609

Vedoucí sestra III. a V. oddělení Domova se zvláštním režimem
Bc. Petra Giertlová
Email: giertlova@domovlibnic.cz
Mobil: 702 229 679

Vedoucí sociálního úseku Domova se zvláštním režimem; Vedoucí služby Sociálně terapeutických dílen, sociální pracovnice
Mgr. Jana Jarošová
Email: jarosova@domovlibnic.cz
Tel.: 604 267 187

Sociální pracovnice – Domov se zvláštním režimem
Mgr. Magdalena Drábová Ph.D.
Email: drabova@domovlibnic.cz
Mobil: 725 514 447

Vedoucí služby Denního stacionáře 
Mgr. Andrea Nováková
Email: vedoucichb@domovlibnic.cz
Mobil: 601 156 005

Vedoucí služby Týdenního stacionáře 
Romana Bošková
Email: vedoucits@domovlibnic.cz
Mobil: 734 440 154

Sociální pracovnice – Denní stacionář, Týdenní stacionář
Ivana Vozábalová, DiS.
Email: socialni@domovlibnic.cz
Mobil: 724 979 228

Vedoucí služby Chráněného bydlení 
Mgr. Andrea Nováková
Email: vedoucichb@domovlibnic.cz
Mobil: 601 156 005

Sociální pracovnice – Chráněné bydlení
Bc. Sandra Hellingerová
Email: hellingerova@domovlibnic.cz
Mobil: 602 619 232