Základní informace

Název: Domov Libníč a Centrum sociálních služeb Empatie
Adresa: Libníč 17, 373 71 Libníč
IČ: 006 66 271

Telefon: 380 301 751
Email: info@domovlibnic.cz
Zřizovatel: Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

Identifikátor datové schránky: jhqkib7

Bankovní spojení: 1000000881/5500

PDF dokument Telefonní seznam pevných linek s možností provolby posledních dvou čísel.

Základní kontakty

Ředitelka organizace
Bc. Eva Kysnarová
Email: reditel@domovlibnic.cz
Mobil: 777 593 335

Recepce/asistentka
Hana Marešová
Email: maresova@domovlibnic.cz
Mobil: 734 314 495

Vedoucí stravovacího úseku
Renata Pelikánová
Email: pelikanova@domovlibnic.cz
Mobil: 725 430 534

Vedoucí ekonomického úseku
Renata Levá
Email: ekonom@domovlibnic.cz
Mobil: 724 950 721

Vedoucí provozně-technického úseku
Roman Černý
Email: vedouci.udrzba@domovlibnic.cz
Mobil: 734 579 860

Vedoucí služby Domova se zvláštním režimem
Mgr. Petra Texlerová
Email: vedoucidzr@domovlibnic.cz
Mobil: 723 774 547

Sociální pracovnice – Domov se zvláštním režimem
Mgr. Magdalena Drábová Ph.D.
Email: drabova@domovlibnic.cz
Mobil: 725 514 447

Vedoucí služby Sociálně terapeutických dílen, sociální pracovnice Domova se zvláštním režimem 
Mgr. Jana Jarošová
Email: jarosova@domovlibnic.cz
Tel.: 604 267 187

Vedoucí Denního stacionáře – Empatie
Mgr. Andrea Nováková
Email: vedoucichb@domovlibnic.cz
Mobil: 601 156 005

Vedoucí Týdenního stacionáře – Empatie
Hana Svobodová
Email: vedoucits@domovlibnic.cz
Mobil: 734 440 154
Zaměstnanec TS v přímé péči – mobil 734 853 908

Sociální pracovnice – Denní stacionář, Týdenní stacionář
Mgr. Jana Prachařová
Email: pracharova@domovlibnic.cz
Mobil: 724 979 228

Vedoucí služby, sociální pracovnice Chráněného bydlení – Empatie
Mgr. Andrea Nováková
Email: vedoucichb@domovlibnic.cz
Mobil: 601 156 005