Domov se zvláštním režimem

Sazebníky služeb

PDF dokument Sazebník fakultativních služeb

PDF dokument Sazebník za stravu pro ostatní strávníky

PDF dokument Sazebník za stravu a ubytování

Pravidla k sazebníkům fakultativních služeb

PDF dokument Pravidla pro poskytování fakultativních služeb Domova se zvláštním režimem

Pro zájemce o naše služby

PDF dokument Žádost o sociální službu Domova se zvláštním režimem

doc dokument Žádost o sociální službu Domova se zvláštním režimem (lze vyplnit v textovém editoru)

PDF dokument Vyjádření lékaře o zdravotním stavu žadatele – Domova se zvláštním režimem

doc dokument Vyjádření lékaře o zdravotním stavu žadatele – Domova se zvláštním režimem (lze vyplnit v textovém editoru)


Bližší informace ohledně vyplňování a podávání žádosti o sociální službu Vám poskytnou Mgr. Petra Texlerová e-mail: texlerova@domovlibnic.cz  nebo Mgr. Jana Jarošová, e-mail: jarosova@domovlibnic.cz, sociální pracovníci.