Chráněné bydlení

Sazebníky služeb

PDF dokument Sazebník fakultativních služeb

PDF dokument Sazebník

Pravidla k sazebníkům fakultativních služeb

PDF dokument Pravidla pro poskytování fakultativních služeb Chráněného bydlení

Pro zájemce o naše služby

PDF dokument Žádost o sociální službu Chráněné bydlení

doc dokument Žádost o sociální službu Chráněné bydlení (lze vyplnit v textovém editoru)

PDF dokument Vyjádření lékaře o zdravotním stavu žadatele – Chráněné bydlení

doc dokument Vyjádření lékaře o zdravotním stavu žadatele – Chráněné bydlení (lze vyplnit v textovém editoru)


Bližší informace ohledně vyplňování a podávání žádosti o službu vám poskytne Mgr. Andrea Nováková, vedoucí chráněného bydlení, e-mail vedoucichb@domovlibnic.cz, tel. 601 156 005.