Setkání s římskokatolickým farářem

V pátek 13. 11. 2020 od 13:30 hod měli klienti možnost využít setkání s římskokatolickým farářem z Římova panem P. PhDr. Mgr. Jakubem Václavem Zentnerem.
Za možnost setkání byli klienti velmi rádi, těší se, že návštěva bude probíhat pravidelně.

Mgr. Bezpalcová Jana, sociální pracovnice, 23. 11.2020

Domov se zvláštním režimem, prosba veřejnosti

Vážení spoluobčané, přátelé a kamarádi,

jak sami víte, pro všechny z nás je současná situace kolem epidemie virového onemocnění COVID-19 velmi obtížná. Jistě si dovedete sami představit, o co horší to musí být pro naše klienty služby Domova se zvláštním režimem, kteří jsou již od konce léta uzavřeni v areálu domova z důvodu nařízené karantény a výskytu virového onemocnění. Naši klienti byli zvyklí se dříve volně shlukovat, povídat si, užívat si hromadné aktivity s našimi terapeuty, volně si chodit na nákupy, jezdit do města apod. Tyto všechny jejich radosti jim jsou však dlouhodobě odepřeny právě díky karanténním opatřením a jejich ochranně. Bohužel nikdo z nás jim není schopen říci, kdy nastavená opatření skončí a oni si budou moci užívat svého života „po svém“.

Blíží se advent a vánoční čas. Vypadá to, že ani tento čas si nebudou moci klienti užít tak, jak tomu bývalo, nebudou moci navštívit vánoční koncerty, podniknout výlety do adventního města, společně si posedět u kávy a punče a co víc, ani si nebudou moc užít společné pečení a pojídání cukroví. Přesto bychom  byli rádi, aby byl advent a Vánoce pro ně časem radosti a pohody. A proto se na vás obracíme s prosbou:

„Pomozte nám udělat milou vánoční nadílku pro naše klienty“.

Většina našich klientů nemá rodinu, někoho blízkého, kdo by si na ně vzpomněl a udělal jim radost, byť maličkostí, pod vánočním stromečkem. Pokud se rozhodnete naše klienty podpořit, udělat jim radost a tím i krásnější Vánoce, budeme moc rádi! Klienti budou mít jistě velkou radost např. z hrnečků,  potřeb na ruční práce jako jsou vlny na pletení, vyšívacích bavlnek, drobné bižuterie, hygienických prostředků, společenských her (šachy, dáma, logik, různé kvízové hry apod.), nebo  i sladkostí  jako je čokoláda, sušenky či jiných dobrot. Pokud byste chtěli přispět finanční hotovostí, budeme moc rádi a dárky za ni obstaráme sami.

Závěrem nám, zaměstnancům domova, dovolte, abychom Vám i našim klientům, popřáli hodně sil a pevné zdraví!

V Libníči 4.11.2020, Mgr. Petra Texlerová, vedoucí služby

Uzavření služby Domov se zvláštním režimem

Od 26. srpna do odvolání je Domov se zvláštním režimem na adrese Libníč 17 uzavřen pro veřejnost a veškeré návštěvy klientů. V současné době máme potvrzené pozitivní případy COVID-19, pokračujeme v nastavených opatřeních a řídíme se pokyny pracovníků Krajské hygienické stanice. V případě dotazů kontaktujte vedoucí služby 723 774 547 nebo ředitelku organizace 777 593 335.

V případě kontaktu s klienty můžete využít darované tablety a spojit se s oddělením

II. a III. oddělení                                   775 899 521

IV. oddělení                                          725 319 209

V. oddělení                                           775 899 529

nebo personálem ve směně              721 954 218

Balíky pro klienty přebíráme pondělí až pátek v čase od 10 do 15 hodin, přes recepci domova. Balíky došlé poštou přebíráme dle rozvozu pošty (vyzvednout balík na poště z důvodu karantény není možné). Veškerý obsah balíků projde dezinfekcí, proto prosíme celý balík zabalit do igelitových obalů, cokoliv není možné dezinfikovat (ovoce, kusové cigarety, apod.), nebudeme přijímat a předávat klientům.

Děkujeme za Vaši spolupráci a pochopení.

v Libníči 14.10.2020, Bc. Eva Kysnarová, ředitelka

Testování zaměstnanců V. oddělení

Z důvodu upozornění Krajské hygienické stanice na pozitivní COVID klientky, která je od 21.8.2020 hospitalizovaná v jiném zařízení, proběhlo ve čtvrtek 27. srpna 2020 testování zaměstnanců a klientů V. oddělení Domova se zvláštním režimem.  Celkem se odebralo 39 vzorků, z toho 27 klientů a 12 zaměstnanců. Všechny odebrané vzorky jsou negativní. Přítomní klienti se cítí dobře. Domov se zvláštním režimem zůstává do 4. září 2020 z preventivních důvodů veřejnosti a návštěvám klientů uzavřen, dále budeme reagovat na vyvíjející se epidemiologickou situaci.

Děkujeme všem za podporu.

V Libníči 28.8.2020, Bc. Eva Kysnarová, ředitelka

Uzavření domova

Od 26. srpna doodvolání je domov se zvláštním režimem na adrese Libníč 17 uzavřen pro veřejnost a veškeré návštěvy klientů.

V případě kontaktu s klienty můžete využít darované tablety a spojit s oddělením

II. a III. oddělení   775 899 521

IV. oddělení         725 319 209

V. oddělení          775 899 529

nebo personálem ve směně 721 954 218

Balíčky pro klienty přijímá pouze personál po předchozí telefonické dohodě.

Děkujeme za Vaši spolupráci a pochopení.

V Libníči 26. 8. 2020, Mgr. Jana Jarošová

Poděkování za proškolení

Zelená hvězda ve spolupráci s Jihočeskou záchrannou službou uspořádali ve středu 12.8.2020 krátce po obědě pro sociální služby školení určené pro  zaměstnance na téma „Nácvik oblékání a svlékání ochranných pracovních prostředků v případě výskytu příznaků nemoci COVID-19“. Školení pod vedením záchranáře a vedoucího krizového štábu se zúčastnilo několik zaměstnanců organizace Domov Libníč a Centrum sociálních služeb Empatie. Zaměstnanci byli zvídaví, měli plno otázek. Věřím, že proškolení bylo pro všechny strany přínosem a velmi děkuji za spolupráci Zelené hvězdě i Jihočeské záchranné službě.

Dne 24.8.2020, Bc. Eva Kysnarová, ředitelka