Praha volá!

V úterý 20. 9. 2022 se uskutečnil plánovaný výlet s klienty chráněného bydlení do hlavního města Prahy.

První zastávkou v Praze bylo Václavské náměstí, poté naše kroky vedly na Staroměstské náměstí, kde zrovna v celou hodinu odbíjel orloj, což jsme společně ocenili potleskem. Procházeli jsme starou Prahou k Prašné bráně na Kampu a Karlův Most, kde byla ta nejkrásnější vyhlídka na řeku Vltavu, Petřínskou rozhlednu a Pražský hrad. Klienti po celou dobu měli velkou řadu dotazů, například ohledně filmové kinematografie, co se kde natáčelo za známé české filmy a pohádky.  Naše putování matičkou Prahou jsme zakončili ne zrovna tradičně – oběd v italské pizzerii přímo na Václavském náměstí. Konec byl velmi tradiční – nákupy všeho, co u nás v „budějicích“ nemáme  😊

Václavské náměstí    Pražský orloj    Praha    Výhled na Karlův most    Prašná brána

V Českých Budějovicích dne 5.10.2022, Renata Měšťanová a Petra Gallistlová, chráněné bydlení

Sportovní hry 21.9.2022

Jako každým rokem tak i letos se konaly v Hluboké nad Vltavou sportovní hry pořádané pro sociální služby Empatie. Největší obavy jsme měli z počasí, které neslibovalo nic dobrého. Nakonec alespoň nepršelo, a i když nás sluníčko nepotěšilo, tak jsme se nakonec zahřáli vlastním pohybem. Rozproudění našich těl zajistil nejprve svým úžasným moderováním Matyáš Palkovič, který postupně dostával do varu za pomoci taneční hudby čím dál více aktérů. Pak již zavelel k přechodu na sportovní stanoviště a šlo se na věc. Svým nahecováním zapříčinil, že se nakonec aktivit zúčastnilo celkem šest týmů, tedy za každou službu týmy dva. Sportovali nakonec i ti, kteří si po příchodu do areálu původně mysleli, že zde budou jen fandit.

Sportovní hry    Udílení diplomů

V Českých Budějovicích dne 26.9.2022, zaměstnanci sociálních služeb Empatie

Buškův hamr

Denní stacionář využil pozvání zaměstnanců Domečku Trhové Sviny a vydal se na výlet na Buškův Hamr, který se nachází cca 1 kilometr jihozápadně od Trhových Svinů na toku Klenského potoka v podhůří Novohradských a Slepičích hor. Hamr byl postaven v roce 1780 hamerníkem Mlezivou na místě původního mlýna na kostní moučku. Linkovým autobusem, kde si každý klient sám koupil jízdenku, jsme dorazili do Trhových Svinů. V Domečku nás přivítali kávou a výbornou domácí buchtou a domluvili jsme společně trasu výletu. Zvolili jsme tu kratší, a tak jsme měli více času na prohlídku celého objektu. Po komentované prohlídce, která začala dokumentárním filmem o historii a práci na hamru, jsme se naobědvali a vydali se zpět stejnou trasou na autobus. Dozvěděli jsme se, že je zde možnost shlédnout i hranou večerní prohlídku v dobových kostýmech. Ale to si musíme počkat až na jaro.

Funkční mlýn    Dokumentární film    Prohlídka interiéru    Prohlídka interiéru

V Českých Budějovicích dne 26.9.2022, zaměstnanci denního stacionáře

Den otevřených dveří

Dovolte mi Vás pozvat na Den otevřených dveří ve středu 5.10.2022 od 9 do 15 hodin, který se se koná v rámci Týdne sociálních služeb.Plakát Týden sociálních služeb

 

V případě zájmu nebo bližších dotazů kontaktujte prosím jednotlivé služby:

denní stacionář: M. Horákové 1437, 370 05 České Budějovice – tel. 724 979 228, Jana Lakatošová, DiS., sociální pracovnice

domov se zvláštním režimem: Libníč 17, 373 71 Libníč – tel. 725 514 447, Mgr. Magdalena Drábová, Ph.D, sociální pracovnice

chráněné bydlení: Tyršův sad 403/9, 370 10 Č. Budějovice; Pražská tř. 2888/88a, 370 04 Č. Budějovice – tel. 602 619 232, Bc. Petra Tomanová, sociální pracovnice

sociálně terapeutické dílny: Libníč 17, 373 71 Libníč – tel. 702 233 841, Zdeňka Kocihová, pracovník v sociálních službách

týdenní stacionář: Pražská tř. 2888/88a, 370 04 České Budějovice – tel. 724 979 228, Jana Lakatošová, DiS., sociální pracovnice

 

V Libníči dne 23.9.2022

Majetek k prodeji

Nově nabízíme k prodeji nepotřebný majetek ve vlastnictví Domova Libníč a CSS Empatie:

                Židle sprchová                         Polohovací zvedák osob

Židle sprchová    Polohovací zvedák osob

… bližší informace naleznete v rubrice „Nabízíme k prodeji“

V Libníči dne 22.09.2022, Ing. Jana Šiková, vedoucí ekonomického úseku

Výlet do Českého Krumlova

Skončily prázdniny, a tak se nám do týdenního stacionáře vrátili klienti, kteří trávili léto doma. V úterý 6.9. jsme  vyrazili na plánovaný výlet do Českého Krumlova. Od rána svítilo sluníčko a my vyjeli jako tradičně autobusem. Z nádraží vedla naše cesta do zámecké zahrady. Nejprve jsme se ale posilnili výbornými řízečky, které nám připravili zaměstnanci kuchyně (moc jim děkujeme velká, křupavá a šťavnatá svačinka). Prošli jsme zámecká nádvoří a stoupali do kopce až do zámecké zahrady. Ta byla založena v 17. století. Je ve tvaru obdélníku a má celkovou plochu téměř 11 ha. Je obehnána ohradní zdí a její zadní část přechází do volné krajiny.
Dominantou zahrady je čtyřúrovňová kaskáda fontán, které jsou oživeny sochami vodních božstev, nymf a plastikami ryb a žab. Po prohlídce zahrady jsme pokračovali dále do starého města, které jsme si pomalu prošli. Na závěr našeho putování jsme se usadili v zahrádce kavárny na náměstí, kde jsme si vypili výbornou kávu a pochutnali si na dortíku. Prožili jsme tak opět příjemný den a po návratu domů jsme začali přemýšlet o dalším cíli našeho putování.

Český Krumlov    Hradby    Kavárna    Kavárna

V Českých Budějovicích dne 9.9.2022, Štěpánka Vojnová, týdenní stacionář

Zámek Kratochvíle

Na přání klientů vyrazil týdenní stacionář poznávat okolí Netolic, především zámek Kratochvíle. Vstup do areálu zámku byl branou ve věži, za kterou se nachází zámek s parkem a příkopem. Expozice ve vnitřních prostorách se věnuje především životu a činnosti posledního z vlivného šlechtického rodu Rožmberků, Viléma z Rožmberka a Petra Voka. V zámeckém parku, který jsme si prošli všichni obdivovali nádherné květiny a bylinky, které rostou v jeho zadní části. Zde jsme rovněž navštívili výstavu obrazů herce Viktora Preisse, která zde právě probíhala. Při našem putování nechyběla návštěva malé cukrárny, kde jsme si pochutnali na zákusku, sladká tečka na závěr našeho cestování. Již při cestě zpátky probíhala debata s cílem zjistit cíl další cesty… Vypadá to na Český Krumlov  😊

Zámek Kratochvíle    Zámecká zahrada    Cukrárna

V Českých Budějovicích dne 8.9.2022, zaměstnanci týdenního stacionáře

Týdenní stacionář vyrazil podél Rudolfovského potoka

Poslední prázdninový den jsme se vydali na malou přírodovědnou procházku údolím Rudolfovského potoka. Autobusem jsme dojeli do vesnice Jivno, odkud jsme šli procházkou k rybníku Mrhal, kde jsme využili k posilnění otevřené občerstvení. Poté jsme pokračovali po naučné stezce údolím Rudolfovského potoka. Došli jsme do Rudolfova, odkud jsme pokračovali zpět hromadnou dopravou.

Rybník Mrhal    Údolí Rudolfovského potoka    Naučná stezka

V Českých Budějovicích dne 8.9.2022, Štěpánka Vojnová, týdenní stacionář

Země živitelka

Dne 25.8. se klienti chráněného bydlení zúčastnili zemědělské výstavy Země živitelka. S klienty jsme nejprve byli diváky, ale také aktivními fandy celorepublikového klání střihačů ovcí. Střihači využívali různých praktik střihu, jejich souboje byli těsné a výsledné časy nejlepších, v průměru tři čtvrtě minuty na jednu ovci byli unikátní jak u děvčat, tak u mužů. Dalším cílem naší cesty bylo poznávání historie zemědělství a to jak strojů, tak různých pomůcek které našim předkům alespoň trochu usnadňovali už tak těžký život. A tak si klienti sami vyzkoušeli zpracování zrn na mouku. Obilí museli nejprve namlít a poté prosít. Prvotní stud byl brzy nahrazen velkým nadšením. Dále poznali a zaposlouchali se do poutavé přednášky o stáčení medu ruční metodou, kterou naši včelaři ještě i v soukromí využívají. A protože bylo parno, šli jsme do Pivovarské zahrady dodržovat pitný režim. K popíjení nápojů nám hrála velice dobrá a známá kapela Jižani. Klienti si písničky pobrukovali, někteří si i zatančili. Naše další cesta vedla do pavilonu T, kde vystavovatelé nabízeli nové potravinové produkty. Klienti ochutnávky přijali s nadšením. Poté jsme se přesunuli na zemědělská zvířata. Viděli jsme obrovské množství plemen krav, ovcí, koz, prasat, koní, drůbeže i králíků. Klienti si je s nadšením fotografovali. Cestu zpět kdy jsme si prohlíželi zemědělské stroje nám zrychlila obrovská bouřka, a tak jsme se rychle poskládali do pláštěnek a pod deštníky a zrychleně přesouvali k východu. Akce se klientům moc líbila. Byla členitá, klienti poznávali zblízka zvířata, ke kterým se zpočátku báli přiblížit a když se o nich dozvěděli více už z nich neměli takovou hrůzu.

Země živitelka     Země živitelka     Země živitelka

V Českých Budějovicích dne 2.9.2022, Lenka Urbanová, chráněné bydlení

Týdeňák jede do Afriky

Ve čtvrtek 22.8. jsme vyrazili na přání klientů do Afriky 😊  Tedy přesněji do kavárny Afrika, která se nachází při cestě do Českého Krumlova, nedaleko Dolního Třebonína. Z Českých Budějovic jsme přijeli autobusem a nejprve jsme se vydali na procházku lesem. Poté jsme zavítali na malé občerstvení. Před kavárnou je zajímavá venkovní zahrádka. Nejenom vnitřní prostředí je celé v africkém stylu. Samotná kavárna je doplněna obchodem s různými dárky, kořením, bytovými doplňky i oblečením. Obsluha je příjemná a ochotná, káva i zákusek, který si všichni dali byl velice chutný. Opět jsme si všichni užili krásné dopoledne a slíbili si, že v Africe nejsme naposledy.

Procházka     Kavárna    Africké doplňky

V Českých Budějovicích dne 2.9.2022, zaměstnanci týdenního stacionáře