Ukončení karanténních opatření a možnost návštěv klientů služby Domov se zvláštním režimem

Dne 10. 2. 2021 byla ukončena karanténní opatření Krajské hygienické stanice ve službě Domov se zvláštním režimem na adrese Libníč 17, 373 71 Libníč.

Opět jsou možné návštěvy, vždy po předchozí telefonické dohodě v pracovní době se sociálními pracovnicemi na tel. číslech: 725 514 447 nebo 734 314 497.

Návštěvy probíhají ve všední dny od pondělí do pátku v dopoledních hodinách od 9:30h do 11:30h a v odpoledních hodinách od 13:15h od 15:15h. O víkendu nabízíme možnost návštěvy v neděli od 9:30h do 11:30h a v odpoledních hodinách od 13:15h od 15:15h.

Návštěvy se rezervují dopředu, registrujte se prosím pouze na jednu návštěvu týdně, aby návštěvy mohlo využít co nejvíce klientů. Je nutné přesně dodržovat časový interval návštěv (max. 30 minut), protože jednotlivá setkání na sebe navazují. Dále respektujte vládou stanovená opatření a po celou dobu návštěvy mějte zakrytá ústa a nos respirátorem FFP2 nebo KN95. Návštěva se prokáže potvrzením o RT-PCR nebo POC testem na přítomnost antigenu SARS-CoV-2 ne starším než 48 hodin. Je možné se prokázat i potvrzením, že nejdéle před 90 dny ode dne návštěvy osoba – prodělala onemocnění COVID-19. Z potvrzení musí být jasné, komu a kdy byl test proveden. Naše zařízení nemá kapacitu na testování návštěv a nebudeme návštěvy testovat.

Hromadné testování antigenními testy v Českých Budějovicích je možné domluvit na těchto místech:

Poliklinika Medicentrum MÁJ – 5.patro, adresa: Dr. Bureše 1251/9a, 37005 České Budějovice

Nemocnice České Budějovice, a.s., adresa: B. Němcové 585/54, 370 01 České Budějovice

Nextclinics České Budějovice (Před výstavištěm České Budějovice), adresa: Husova tř. 523, 370 05 České Budějovice

STAFILA k.s.. adresa: Senovážné náměstí 231/7, České Budějovice

Synlab czech s.r.o. České Budějovice Vrbenská (areál PCO – zadní trakt před laboratoří), adresa: České Budějovice Vrbenská 197/23

Synlab czech s.r.o. České Budějovice, U Tří Lvů, adresa: U Tří lvů 294/4, 370 01 České Budějovice

Podrobněji na: https://crs.uzis.cz/Antigen

V Libníči 15. 2. 2021, Mgr. Jana Bezpalcová, sociální pracovnice

Karanténní opatření služby Domov se zvláštním režimem

Sociální služba Domov se zvláštním režimem je do odvolání uzavřena z důvodu karanténních opatření – výskyt onemocnění COVID-19. Jsou nastavena protiepidemická opatření a řídíme se pokyny  Krajské hygienické stanice. V případě dotazů kontaktujte vedoucí služby 723 774 547 nebo ředitelku organizace 777 593 335.

V případě kontaktu s klienty můžete využít darované tablety a spojit se s oddělením

II. a III. oddělení 775 899 521

IV. oddělení 725 319 209

covid zóna 775 899 529

nebo personálem ve směně 721 954 218

Balíky pro klienty přebíráme pondělí až pátek v čase od 10 do 15 hodin, přes recepci domova. Balíky došlé poštou přebíráme dle rozvozu pošty (vyzvednout balík na poště z důvodu karantény není možné). Veškerý obsah balíků projde dezinfekcí, proto prosíme celý balík zabalit do igelitových obalů, cokoliv není možné dezinfikovat (ovoce, kusové cigarety, apod.), nebudeme přijímat a předávat klientům.

Děkujeme za Vaši spolupráci a pochopení.

V Libníči 25. 1. 2021
Mgr. Jana Bezpalcová, vedoucí sociálního úseku

Informace o očkování a poděkování

Dne 8. ledna 2021 proběhl v naší organizaci první termín očkování vakcínou COMIRNATY na onemocnění COVID-19, a to ve službě Domov se zvláštním režimem. Tímto děkujeme vedení Jihočeského kraje, zejména panu hejtmanovi MUDr. Martinovi Kubovi, paní náměstkyni doc. Ing. Lucii Kozlové, Ph. D. a vedení Nemocnice České Budějovice, a.s., panu předsedovi představenstva nemocnice MUDr. Ing. Michalovi Šnorkovi, Ph.D., a praktickému lékaři našich klientů, MUDR. Ivu Petráškovi za výbornou spolupráci při rychlém dodání a aplikaci zmíněných vakcín. Této spolupráce si nejen my zaměstnanci, ale i klienti a jejich opatrovníci, popř. rodinní příslušníci velice vážíme.

V Libníči dne 11.1.2021, Bc. Eva Kysnarová, ředitelka

Denní stacionář v nových prostorech

Od 4. ledna 2021 je naše služba Denní stacionář z důvodu havárie a plánované rekonstrukce přestěhována na novou adresu M. Horákové 1437 v Českých Budějovicích na sídlišti Máj. Využíváme prostory bývalého zdravotnického střediska. Klienti zde mohou využívat nabídku třech aktivizačních místností – šicí dílnu, tvořivou dílnu s akváriem a menší místnost na individuální aktivizaci např. pomocí interaktivního stolku a jiných specifických pomůcek. Dále mají k dispozici jídelnu s kuchyňkou, sociální zařízení, odpočinkovou místnost a šatny. Prostory jsou sice umístěné do dvou pater, ale klienti, kteří obtížně zvládají chůzi po schodech, využívají pro přesun mezi patry schodišťovou sedačku. Naši klienti si užívají výhled na nové prostředí a těší se na procházky do neokoukaného okolí – Branišovský les, univerzitní Kampus, výběhy zvířat Zemědělské fakulty. Zároveň se všichni těšíme, až pomine toto zvláštní uzavřené období a budeme moci navštívit i blízké kino a kavárnu.

Tvořivá dílna s akváriem    Klienti při aktivizaci    Místnost na individuální aktivizaci

Klienti při aktivizaci    Klienti při aktivizaci    Jídelna s kuchyňkou

V Českých Budějovicích 6.1.2021, Mgr. Petra Šustková, vedoucí služby

Aktualizace pravidel pro vycházení klientů služby Domov se zvláštním režimem

Na základě nově vydaného Usnesení vlády ČR ze dne 21. 12. 2020 (odkaz zde: uv201221-1370) došlo k aktualizaci pravidel pro vycházky a pobyty klientů mimo domov takto:

o 1. vycházka bude umožněna za podmínky, že klient bezprostředně po návratu bude umístěn do oddělených prostor a do 72 hodin od ukončení vycházky bude proveden první antigenní POC test, který bude zopakován za další 3 až 4 dny; umístění do oddělených prostor bude ukončeno v případě negativních výsledků obou testů,
o 2. klient sociálních služeb používá v průběhu (po celou dobu) vycházky respirátor alespoň třídy FFP2 nebo KN95.

Pro více informací prosím kontaktujte sociální pracovnice: na tel. číslech: 725 514 447 nebo 734 314 497.

Z důvodu zhoršující se epidemické situace doporučujeme využít možnosti návštěv.

Pravidla pro návštěvy:

Návštěvy jsou možné po předchozí telefonické dohodě v pracovní době se sociálními pracovnicemi na tel. číslech: 725 514 447 nebo 734 314 497.
Návštěvy se rezervují dopředu, registrujte se prosím pouze na jednu návštěvu týdně, aby návštěvy mohlo využít co nejvíce klientů. Je nutné přesně dodržovat časový interval návštěv (max. 30 minut), protože jednotlivá setkání na sebe navazují. Dále respektujte vládou stanovená opatření a po celou dobu návštěvy mějte zakrytá ústa a nos respirátorem FFP2 nebo KN95. Návštěva se prokáže potvrzením o RT-PCR nebo POC testem na přítomnost antigenu SARS-CoV-2 ne starším než 48 hodin. Je možné se prokázat i potvrzením, že nejdéle před 90 dny ode dne návštěvy osoba – prodělala onemocnění COVID-19. Z potvrzení musí být jasné, komu a kdy byl test proveden. Naše zařízení nemá kapacitu na testování návštěv a nebudeme návštěvy testovat.

Návštěvy do 23.12.2020

Pracovní dny 9:30 – 11:30 13:00 – 15:00
Neděle 8:30 – 11:30 13:00 – 15:00

Návštěvy od 27.12.2020

Neděle 27. 12. 2020 8:30 – 11:30 13:00 – 15:00

Neděle 3. 1. 2021 8:30 – 11:30 13:00 – 15:00

Pracovní dny 9:30 – 11:30 13:00 – 15:00

Návštěvy od 4. 1. 2021
Pracovní dny 9:30 – 11:30 13:00 – 15:00
Neděle 8:30 – 11:30 13:00 – 15:00

Hromadné testování antigenními testy v Českých Budějovicích je možné domluvit na těchto místech:

Poliklinika Medicentrum MÁJ – 5.patro, adresa: Dr. Bureše 1251/9a, 37005 České Budějovice

Nemocnice České Budějovice, a.s., adresa: B. Němcové 585/54, 370 01 České Budějovice

Nextclinics České Budějovice (Před výstavištěm České Budějovice), adresa: Husova tř. 523, 370 05 České Budějovice

STAFILA k.s.. adresa: Senovážné náměstí 231/7, České Budějovice

Synlab czech s.r.o. České Budějovice Vrbenská (areál PCO – zadní trakt před laboratoří), adresa: České Budějovice Vrbenská 197/23

Synlab czech s.r.o. České Budějovice, U Tří Lvů, adresa: U Tří lvů 294/4, 370 01 České Budějovice

Další místa antigenní testování:
https://koronavirus.mzcr.cz/antigenni-testovani/

V Libníči 22.12.2020, Mgr. Jana Bezpalcová, vedoucí sociálního úseku

Pravidla pro vycházení klientů služby Domova se zvláštním režimem v době vyhlášeného nouzového stavu

Na základě usnesení Vlády České republiky ze dne. 14. prosince 2020 č. 1325 stanovujeme:

 • Pro účely tohoto doporučeného postupu se rozumí:                                                                                                                                                                                                                                              vycházka – krátkodobé opuštění zařízení sociálních služeb v rozsahu do 6 hodin, probíhá pouze ve všední dny v čase od 9:00 hod do 16:00 hod. Klientům z důvodu zhoršující se epidemické situace nedoporučujeme jízdy autobusem, MHD, návštěvy obchodů, cesty do města. Pro zajištění základních potřeb se mohou obracet na sociální úsek a své klíčové pracovníky,                                                pobyt mimo zařízení opuštění zařízení sociálních služeb, které je v rozsahu nad 6 hodin.
 • Klienti zařízení při pohybu mimo areál zařízení jsou povinni používat respirátor alespoň třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu. Respirátor je možné zakoupit u sociálních pracovníků, úhrada je stanovena ve výši pořizovacích nákladů a to 20,- Kč. Při odchodu ze zařízení si klient pořídí respirátory na celou dobu pobytu tak, aby měl 2 respirátory na den.
 • Sociální pracovník, případně vedoucí služby vede evidenci klientů odchozivších ze zařízení na vycházku a odchod zaznamenává do dokumentace. Klient je povinen odchod oznámit.
 • V případě požadavku klienta na vycházku, musí být vycházka vždy umožněna, a to po předchozí domluvě se sociálním pracovníkem, případně vedoucí služby či vedoucí sestrou, tak aby předávání klientů rodině a zpětvzetí klienta do péče zařízení nebránilo běžnému chodu zařízení a péči o další klienty.
 • Sociální pracovník, vedoucí služby nebo vedoucí sestra jsou oprávněni toto regulovat tak, aby zůstala zachována kontinuita péče o všechny klienty zařízení. Doporučujeme rodinám, aby poskytli součinnost, prošli vstupním testováním (nebo předložili doklady o předchozím testování), klienta k vycházce pomohli připravit a poté zase pomohli předat do péče zařízení.
 • V případě požadavku na vycházku „před bránu“ z účelového důvodu, aby se návštěva vyhnula prokázání testu, nebude poskytována součinnost personálu. Návštěvy mají dostatečnou možnost přijít na návštěvu dovnitř.
 • Pakliže klient poruší dohodu o návratu do 6 hodin, a není volná kapacita karanténních pokojů, je ubytován na svém pokoji a s ním je v karanténě i spolubydlící.
 • V případě požadavku klienta na pobyt mimo zařízení, musí být toto předem dohodnuto se sociálním pracovníkem tak, aby byl zajištěn karanténní pokoj po návratu. Pakliže je kapacita karanténních pokojů obsazena klienty, kteří požádali o pobyt mimo zařízení dříve, není pobyt mimo zařízení umožněn.
 • Bezprostředně po návratu je klient ubytován v karanténním pokoji.
 • Je-li klient ubytován ve svém jednolůžkovém pokoji, je tento považován karanténní.
 • V případě, že není možné zajistit zamezení pohybu klienta mimo karanténní pokoj, zajistí zaměstnanci oddělení používání respirátoru klientem (na jeho náklady) a desinfekci rukou. V případě klientů, jejichž rozumové schopnosti neumožňují pochopit význam omezení pohybu a ochrany dýchacích cest, nejsou izolováni, ani nuceni používat respirátor. Avšak primárně sociální pracovník vyjednává s rodinou o návštěvě rodiny v zařízení, k vycházce nebo pobytu mimo zařízení se přistupuje v krajním případě.
 • V třetí den karantény je klientovi proveden POC test. Další test je zopakován po dalších 3 dnech. Karanténa je ukončena v případě negativních výsledků obou testů, tedy trvá 6 dnů. Testování je z usnesení vlády povinné. Pakliže klient nebo rodina odmítne testování klienta, není pobyt mimo zařízení umožněn.
 • Pakliže je POC test pozitivní, je tato skutečnost oznámena praktickému lékaři k vyžádání konfirmačního testu.  V případě, že klient vykazuje příznaky dříve, může být test proveden dříve a klient je izolován.

Návštěvy, dovolené u rodin budou probíhat po domluvě s rodinnými příslušníky a opatrovníky. Pokud přijedete bez ohlášení, odchod klienta mimo zařízení nebude umožněn. Pro domluvení kontaktujte sociální pracovnice na tel. 725 514 447 nebo 734 314 497 každý všední den od 10 do 11 hod.

Děkujeme za pochopení a spolupráci.

Přejeme Vám klidný předvánoční čas

v Libníči 17.12.2020, Bc. Eva Kysnarová, ředitelka a Mgr. Petra Texlerová, vedoucí služby

 

Návštěvy v domově se zvláštním režimem v době nouzového stavu

Návštěvy jsou možné po předchozí telefonické dohodě v pracovní době se sociálními pracovnicemi na tel. číslech: 725 514 447 nebo 734 314 497.

Návštěvy se rezervují dopředu, registrujte se prosím pouze na jednu návštěvu týdně, aby návštěvy mohlo využít co nejvíce klientů. Je nutné přesně dodržovat časový interval návštěv (max. 30 minut), protože jednotlivá setkání na sebe navazují. Dále respektujte vládou stanovená opatření a po celou dobu návštěvy mějte zakrytá ústa a nos respirátorem FFP2 nebo KN95. Návštěva se prokáže potvrzením o RT-PCR nebo POC testem na přítomnost antigenu SARS-CoV-2 ne starším než 48 hodin. Je možné se prokázat i potvrzením, že nejdéle před 90 dny ode dne návštěvy osoba – prodělala onemocnění COVID-19. Z potvrzení musí být jasné, komu a kdy byl test proveden. Naše zařízení nemá kapacitu na testování návštěv a nebudeme návštěvy testovat.

Návštěvy do 23.12.2020

dopoledne odpoledne
Pracovní dny 9:30 – 11:30 13:00 – 15:00
Neděle 8:30 – 11:30 13:00 – 15:00

 

Návštěvy od 27.12.2020

dopoledne odpoledne
Pracovní dny 9:30 – 11:30 13:00 – 15:00
Neděle 27. 12. 2020 8:30 – 11:30 13:00 – 15:00
Neděle 3. 1. 2021 8:30 – 11:30 13:00 – 15:00
Pracovní dny

od 4. 1. 2020

9:30 – 11:30 13:00 – 15:00
Neděle 8:30 – 11:30 13:00 – 15:00

 

Hromadné testování antigenními testy v Českých Budějovicích je možné domluvit na těchto místech:

Poliklinika Medicentrum MÁJ – 5.patro, adresa: Dr. Bureše 1251/9a, 37005 České Budějovice

Nemocnice České Budějovice, a.s., adresa: B. Němcové 585/54, 370 01 České Budějovice

Nextclinics České Budějovice (Před výstavištěm České Budějovice), adresa: Husova tř. 523, 370 05 České Budějovice

STAFILA k.s.. adresa: Senovážné náměstí 231/7, České Budějovice

Synlab czech s.r.o. České Budějovice Vrbenská (areál PCO – zadní trakt před laboratoří), adresa: České Budějovice Vrbenská 197/23

Synlab czech s.r.o. České Budějovice, U Tří Lvů, adresa: U Tří lvů 294/4, 370 01 České Budějovice

Podrobněji na: https://crs.uzis.cz/Antigen

V Libníči  16.12.2020, Mgr. Jana Bezpalcová, sociální pracovnice

Vánoční dobrý skutek pro klienty Domova se zvláštním režimem

Na základě výzvy „Pomozte nám udělat milou vánoční nadílku pro naše klienty“ jste nám  darovali spoustu nádherných vánočních balíčků, které obsahovaly např. hygienické potřeby, kávy, čokolády, sušenky, hrnečky nebo vlny.

Poděkovat bychom rovněž chtěli za všechny finanční dary přijaté pro tento účel. Jmenovitě společnosti E.ON Distribuce, a. s.; MUDr. Petru Tomanovi; Mgr. Kateřině Křižanové; Mgr. Davidu Bártovi – CityOne, s.r.o.; Jarmile Oujezdské; Mgr. Kateřině Hobzové; Jiřině Kyslíkové – Účetnictví Kyslíková, s.r.o.

Velmi si vážíme vaší pomoci a podpory!

Vánoční balíčky od Katarzyny Anny Porubské a Jana Porubského ze sociální služby Antonia Senior services, s.r.o.         Vánoční balíčky od sester Alexandry a Marianky          Vánoční dárky od Simony Kourové        Kouzelná vánoční přání od Střední školy polytechnické a Domova mládeže v Českých Budějovicích

Vánoční balíčky od Mgr. Michaely Novákové a jejích kolegyň a kolegů z Okresní správy sociálního zabezpečení v Českých Budějovicích         Vánoční dárky od Katarzyny Anny Porubské a Jana Porubského ze sociální služby Antonia Senior services, s.r.o.          Vánoční dárky od Zdeňky Nováčkové

V Libníči, 15. 12. 2020, Mgr. Bezpalcová Jana, vedoucí sociálního úseku

Poděkování

Klienti služby Týdenní stacionář obdrželi od společnosti Nol Shops s.r.o. Třinec a manželů Bebrových darem vánoční stromek, který si s radostí ozdobili. Jak se jim to povedlo, můžete sami posoudit.

Vážíme si takovéto podpory a manželům Bebrovým velice děkujeme.

V Českých Budějovicích 9.12.2020, Štěpánka Vojnová, zaměstnanec služby

Vánoční stromek