Domov se zvláštním režimem, prosba veřejnosti

Vážení spoluobčané, přátelé a kamarádi,

jak sami víte, pro všechny z nás je současná situace kolem epidemie virového onemocnění COVID-19 velmi obtížná. Jistě si dovedete sami představit, o co horší to musí být pro naše klienty služby Domova se zvláštním režimem, kteří jsou již od konce léta uzavřeni v areálu domova z důvodu nařízené karantény a výskytu virového onemocnění. Naši klienti byli zvyklí se dříve volně shlukovat, povídat si, užívat si hromadné aktivity s našimi terapeuty, volně si chodit na nákupy, jezdit do města apod. Tyto všechny jejich radosti jim jsou však dlouhodobě odepřeny právě díky karanténním opatřením a jejich ochranně. Bohužel nikdo z nás jim není schopen říci, kdy nastavená opatření skončí a oni si budou moci užívat svého života „po svém“.

Blíží se advent a vánoční čas. Vypadá to, že ani tento čas si nebudou moci klienti užít tak, jak tomu bývalo, nebudou moci navštívit vánoční koncerty, podniknout výlety do adventního města, společně si posedět u kávy a punče a co víc, ani si nebudou moc užít společné pečení a pojídání cukroví. Přesto bychom  byli rádi, aby byl advent a Vánoce pro ně časem radosti a pohody. A proto se na vás obracíme s prosbou:

„Pomozte nám udělat milou vánoční nadílku pro naše klienty“.

Většina našich klientů nemá rodinu, někoho blízkého, kdo by si na ně vzpomněl a udělal jim radost, byť maličkostí, pod vánočním stromečkem. Pokud se rozhodnete naše klienty podpořit, udělat jim radost a tím i krásnější Vánoce, budeme moc rádi! Klienti budou mít jistě velkou radost např. z hrnečků,  potřeb na ruční práce jako jsou vlny na pletení, vyšívacích bavlnek, drobné bižuterie, hygienických prostředků, společenských her (šachy, dáma, logik, různé kvízové hry apod.), nebo  i sladkostí  jako je čokoláda, sušenky či jiných dobrot. Pokud byste chtěli přispět finanční hotovostí, budeme moc rádi a dárky za ni obstaráme sami.

Závěrem nám, zaměstnancům domova, dovolte, abychom Vám i našim klientům, popřáli hodně sil a pevné zdraví!

V Libníči 4.11.2020, Mgr. Petra Texlerová, vedoucí služby

Uzavření služby Domov se zvláštním režimem

Od 26. srpna do odvolání je Domov se zvláštním režimem na adrese Libníč 17 uzavřen pro veřejnost a veškeré návštěvy klientů. V současné době máme potvrzené pozitivní případy COVID-19, pokračujeme v nastavených opatřeních a řídíme se pokyny pracovníků Krajské hygienické stanice. V případě dotazů kontaktujte vedoucí služby 723 774 547 nebo ředitelku organizace 777 593 335.

V případě kontaktu s klienty můžete využít darované tablety a spojit se s oddělením

II. a III. oddělení                                   775 899 521

IV. oddělení                                          725 319 209

V. oddělení                                           775 899 529

nebo personálem ve směně              721 954 218

Balíky pro klienty přebíráme pondělí až pátek v čase od 10 do 15 hodin, přes recepci domova. Balíky došlé poštou přebíráme dle rozvozu pošty (vyzvednout balík na poště z důvodu karantény není možné). Veškerý obsah balíků projde dezinfekcí, proto prosíme celý balík zabalit do igelitových obalů, cokoliv není možné dezinfikovat (ovoce, kusové cigarety, apod.), nebudeme přijímat a předávat klientům.

Děkujeme za Vaši spolupráci a pochopení.

v Libníči 14.10.2020, Bc. Eva Kysnarová, ředitelka

Testování zaměstnanců V. oddělení

Z důvodu upozornění Krajské hygienické stanice na pozitivní COVID klientky, která je od 21.8.2020 hospitalizovaná v jiném zařízení, proběhlo ve čtvrtek 27. srpna 2020 testování zaměstnanců a klientů V. oddělení Domova se zvláštním režimem.  Celkem se odebralo 39 vzorků, z toho 27 klientů a 12 zaměstnanců. Všechny odebrané vzorky jsou negativní. Přítomní klienti se cítí dobře. Domov se zvláštním režimem zůstává do 4. září 2020 z preventivních důvodů veřejnosti a návštěvám klientů uzavřen, dále budeme reagovat na vyvíjející se epidemiologickou situaci.

Děkujeme všem za podporu.

V Libníči 28.8.2020, Bc. Eva Kysnarová, ředitelka

Uzavření domova

Od 26. srpna doodvolání je domov se zvláštním režimem na adrese Libníč 17 uzavřen pro veřejnost a veškeré návštěvy klientů.

V případě kontaktu s klienty můžete využít darované tablety a spojit s oddělením

II. a III. oddělení   775 899 521

IV. oddělení         725 319 209

V. oddělení          775 899 529

nebo personálem ve směně 721 954 218

Balíčky pro klienty přijímá pouze personál po předchozí telefonické dohodě.

Děkujeme za Vaši spolupráci a pochopení.

V Libníči 26. 8. 2020, Mgr. Jana Jarošová

Poděkování za proškolení

Zelená hvězda ve spolupráci s Jihočeskou záchrannou službou uspořádali ve středu 12.8.2020 krátce po obědě pro sociální služby školení určené pro  zaměstnance na téma „Nácvik oblékání a svlékání ochranných pracovních prostředků v případě výskytu příznaků nemoci COVID-19“. Školení pod vedením záchranáře a vedoucího krizového štábu se zúčastnilo několik zaměstnanců organizace Domov Libníč a Centrum sociálních služeb Empatie. Zaměstnanci byli zvídaví, měli plno otázek. Věřím, že proškolení bylo pro všechny strany přínosem a velmi děkuji za spolupráci Zelené hvězdě i Jihočeské záchranné službě.

Dne 24.8.2020, Bc. Eva Kysnarová, ředitelka

Výlet do ZOO Tábor/ Větrovy

Dne 22. července 2020 jsme vyrazili do nejnovější ZOO v ČR v nedalekém Táboře.  Účastnilo se 35 klientů s doprovodem aktivizačních pracovníků. Po cestě objednaným autobusem jsme vystoupili na parkovišti a v restauraci patřící k ZOO jsme se občerstvili a posilnili před prohlídkou. Poté jsme si poslechli odborný výklad o opičkách a zhlédli jejich krmení. Podobný zážitek (výklad a krmení) jsme si užili ještě u surikat, které se klientům líbily ještě více než opičky. Během celé procházky po ZOO klienty zaujaly mimo jiné i tygři, pštros, dravci nebo medvědi v krásném velkém výběhu. Mnohý klient se zajímal o konkrétní zvíře a docházelo tedy k obdivování, diskusím, předčítání informací před jednotlivými výběhy. Celkově se jednalo o příjemnou delší procházku v prostředí, které bylo hezké jak pro klienty a ostatní návštěvníky, tak pro zvířata, která působila výslovně spokojeně.  Úspěch měla i ,,obyčejná,, divoká prasata nebo indiánské tee-pee  u  kterého jsme si dali oběd. Trochu dobrodružná byla avizovaná bezbariérovost, problémy s terénem jsme však statečně zvládli. Klienti byli celou dobu spokojení, počasí nám přálo a prohlídka nás bavila natolik, že únava přišla až na zpáteční cestě v autobuse.  Slovy jednoho z nich ,,ZOO na Hluboký je pěkná, ale tahle byla nová a zatraceně dobrá.“ Ještě dlouho budeme vzpomínat.

Bc. Michal Jirousek, v Libníči 13.8.2020

Návštěvy klientů

Od pondělí 25.5.2020 jsou povoleny návštěvy klientů rodinnými příslušníky, opatrovníky, dobrovolníky a dalšími blízkými osobami.

Opatření pro návštěvy:

  • Vstup návštěv je pouze přes hlavní vchod od recepce v době od 13.30 do 18.00 hod., je učiněn zápis v knize návštěv. Každá navštěvující osoba je před vstupem dotazována na symptomy koronavirové nákazy a vyplní čestné prohlášení o bezinfekčnosti. Bez vyplněného prohlášení není možné vpustit návštěvu do zařízení. Pokud budou součástí i nezletilé osoby nebo osoby, které nejsou svéprávné nebo jsou omezené na svéprávnosti, vyplní prohlášení za tyto osoby jejich právní zástupce nebo opatrovník. Při vstupu je změřena teplota. Pokud má navštěvující osoba teplotu nad 37,0 °C nebo pozitivní příznak nemoci, je návštěva zakázána.
  • Návštěvy se po zařízení nepohybují samostatně – vždy za doprovodu zaměstnance. Koordinace návštěv musí být organizována tak, aby nedocházelo k velké koncentraci cizích osob v zařízení.
  • Návštěvy musí mít vlastní roušku a při vstupu do budovy a odchodu z budovy si budou dezinfikovat ruce.
  • Návštěvy mohou probíhat v režimu maximálně dvě dospělé osoby na jednoho klienta ve stejném čase (výjimky jsou možné pouze v odůvodněných případech, např. když navštěvující osoba potřebuje podporu a doprovod).
  • Pokud je to možné, klient při návštěvě používá roušku.
  • Návštěva probíhá na jídelně klientů nebo mimo organizaci na zahradě.
  • Je zajištěné dodržování odstupů min. 2 metry mezi různými osobami s výjimkou rodinných příslušníků, resp. návštěvy. Kontakt na kratší vzdálenost mezi klientem upoutaným na lůžko a návštěvou je možný jen v odůvodněných případech a doporučuje se co nejkratší dobu. V případě dvoulůžkového pokoje je využit paravan.
  • Omezení návštěv se nevztahuje na osoby v terminálním stádiu.
  • V částech budovy nebo pokojích, které jsou v karanténě (suspektní klienti, klienti s potvrzenou nákazou) nejsou návštěvy možné (výjimkou jsou osoby v terminálním stádiu).

Eva Kysnarová, 20.5.2020

Testování zaměstnaců

Již po třetí proběhlo plošné testování všech zaměstnanců služby Domova se zvláštním režimem na přítomnost protilátek viru COVID-19,  máme pozitivní zprávu – všechny testy jsou negativní.

Velké poděkování všem zaměstnancům organizace za jejich zodpovědný přístup.

Eva Kysnarová, 15.5.2020