Veřejná zakázka „OPRAVA KOUPELEN V OBJEKTECH LIBNÍČ V ROCE 2017“

Domov Libníč a Centrum sociálních služeb Empatie vyhlašuje výběrové řízení na veřejnou zakázku „OPRAVA KOUPELEN V OBJEKTECH LIBNÍČ V ROCE 2017“

Návrh na zadání veřejné zakázky

Výzva k podání veřejné zakázky

Krycí list koupelen

Koupelna č. 430

Koupelna č. 431

Koupelna č. 432

Koupelna č. 438

Koupelna č. 518

 

Veřejná zakázka OPRAVA FASÁDY NA OBJEKTECH DOMOVA LIBNÍČ V ROCE 2017

Domov Libníč a Centrum sociálních služeb Empatie vyhlašuje výběrové řízení na veřejnou zakázku „OPRAVA FASÁDY NA OBJEKTECH DOMOVA LIBNÍČ V ROCE 2017“

Návrh na zadání veřejné zakázky

Výzva k podání veřejné zakázky

Fotodokumentace

Rozpočet pro opravu fasády – kontrolní rozpočet ke zveřejnění