Poděkování za roušky

Chráněné bydlení

Dne 26. 3. 2020 doručila rodina Paulíkova na chráněné bydlení několik kusů ušitých roušek pro klienty a zaměstnance.

Domov se zvláštním režimem

Kolektiv zaměstnanců a klientů domova se zvláštním režimem děkuje sociální službě Antonia senior services, s.r.o. a paní Petře Lišce, která dne 3.4.2020 zajistila dostatek látkových roušek pro klienty. Velmi si vážíme této pomoci a podpory.

Velmi Vám tímto děkujeme!

Informace

Vážené rodiny, příbuzní, opatrovníci, zmocněnci a přátelé našich klientů,

chtěli bychom Vás touto cestou informovat, že všichni naši klienti Domova se zvláštním režimem i Chráněného bydlení jsou v pořádku a zdrávi. Moc Vás prosíme, abyste s nimi byli v pravidelném telefonním kontaktu, aby věděli, že i vy jste v pořádku a neměli o Vás zbytečně strach.

Proběhla určitá opatření, od 4.3.2020 byl vyhlášen zákaz návštěv a zrušení společenských akcí. Organizace má připravený i plán krizových opatření, v případě, že by nastala karanténa.

Pokud máte jakékoliv dotazy nebo byste potřebovali informace k tomuto tématu, kontaktujte prosím vedoucí služby Domova se zvláštním režimem na tel. čísle 723 774 547 nebo sociální pracovnici služby Chráněné bydlení na tel. čísle 602 619 232, vždy od pondělí do pátku mezi 13:00 a 14:00 hod.

Balíčky pro klienty prosíme nenoste. Základní potřeby jsou zajištěny. Děkujeme za pochopení.

Jednání se zájemcem o službu

Klient je přijímán na základě poslané „Žádosti o poskytování sociální služby“, Vyjádření lékaře, a pokud je zájemce o službu omezen ve svéprávnosti, je třeba doložit i kopie Rozhodnutí soudu o omezení svéprávnosti. Rozhodnutí o přijetí předchází telefonické či osobní jednání se sociální pracovnicí, prohlídka prostředí, kde se služba poskytuje a osobní setkání v přirozeném prostředí zájemce o sociální službu. Při jednání se sociální pracovnicí jsou poskytnuty potřebné informace. Se zájemcem o službu je uzavřena písemná Smlouva o poskytování sociální služby, kde je individuálně s klientem domluvena forma, průběh, rozsah a podmínky poskytování služby. Služba je s klientem průběžně plánována a přizpůsobována klientovi dle vývoje jeho potřeb.

 

PDF dokument Žádost o sociální službu

doc dokument Žádost o sociální službu (lze vyplnit v textovém editoru)

PDF dokument Vyjádření lékaře o zdravotním stavu žadatele

doc dokument Vyjádření lékaře o zdravotním stavu žadatele (lze vyplnit v textovém editoru)

 

Bližší informace ohledně vyplňování a podávání žádosti o službu vám poskytne Mgr. Andrea Nováková, e-mail vedoucichb@domovlibnic.cz, tel.601 156 005.