Návštěvy klientů

Od pondělí 25.5.2020 jsou povoleny návštěvy klientů rodinnými příslušníky, opatrovníky, dobrovolníky a dalšími blízkými osobami.

Opatření pro návštěvy:

  • Vstup návštěv je pouze přes hlavní vchod od recepce v době od 13.30 do 18.00 hod., je učiněn zápis v knize návštěv. Každá navštěvující osoba je před vstupem dotazována na symptomy koronavirové nákazy a vyplní čestné prohlášení o bezinfekčnosti. Bez vyplněného prohlášení není možné vpustit návštěvu do zařízení. Pokud budou součástí i nezletilé osoby nebo osoby, které nejsou svéprávné nebo jsou omezené na svéprávnosti, vyplní prohlášení za tyto osoby jejich právní zástupce nebo opatrovník. Při vstupu je změřena teplota. Pokud má navštěvující osoba teplotu nad 37,0 °C nebo pozitivní příznak nemoci, je návštěva zakázána.
  • Návštěvy se po zařízení nepohybují samostatně – vždy za doprovodu zaměstnance. Koordinace návštěv musí být organizována tak, aby nedocházelo k velké koncentraci cizích osob v zařízení.
  • Návštěvy musí mít vlastní roušku a při vstupu do budovy a odchodu z budovy si budou dezinfikovat ruce.
  • Návštěvy mohou probíhat v režimu maximálně dvě dospělé osoby na jednoho klienta ve stejném čase (výjimky jsou možné pouze v odůvodněných případech, např. když navštěvující osoba potřebuje podporu a doprovod).
  • Pokud je to možné, klient při návštěvě používá roušku.
  • Návštěva probíhá na jídelně klientů nebo mimo organizaci na zahradě.
  • Je zajištěné dodržování odstupů min. 2 metry mezi různými osobami s výjimkou rodinných příslušníků, resp. návštěvy. Kontakt na kratší vzdálenost mezi klientem upoutaným na lůžko a návštěvou je možný jen v odůvodněných případech a doporučuje se co nejkratší dobu. V případě dvoulůžkového pokoje je využit paravan.
  • Omezení návštěv se nevztahuje na osoby v terminálním stádiu.
  • V částech budovy nebo pokojích, které jsou v karanténě (suspektní klienti, klienti s potvrzenou nákazou) nejsou návštěvy možné (výjimkou jsou osoby v terminálním stádiu).

Eva Kysnarová, 20.5.2020

Testování zaměstnaců

Již po třetí proběhlo plošné testování všech zaměstnanců služby Domova se zvláštním režimem na přítomnost protilátek viru COVID-19,  máme pozitivní zprávu – všechny testy jsou negativní.

Velké poděkování všem zaměstnancům organizace za jejich zodpovědný přístup.

Eva Kysnarová, 15.5.2020

Testování zaměstnanců

Dle nařízení vlády proběhlo již druhé plošné testování všech zaměstnanců služby Domova se zvláštním režimem na přítomnost protilátek viru COVID-19 – všechny testy jsou negativní. Máme velikou radost a věříme, že stejný výsledek bude i při dalším testování za dva týdny.

Eva Kysnarová, 30.4.2020

Tablet od srdce

Naši klienti Domova se zvláštním režimem obdrželi darem od Nadace Charty 77 v rámci projektu „Tablet od srdce“ dva tablety značky  HUAWEI MediaPad TS se SIM a datovým tarifem na 3 + 9 měsíců.

Tablet je určen pro komunikaci klientů s rodinnými příslušníky, i náš domov je pro návštěvy zcela uzavřen a již několik týdnů pracujeme v specifickém režimu.

Ráda bych tímto velmi poděkovala dárcům Philip Morris a.s., Asociaci poskytovatelů sociálních služeb České republiky, z.s., Mall Group a.s., Vodafone Czech a.s. a Deníku Blesk a dárci Nadaci Charty 77

Eva Kysnarová, 23.4.2020

Tablet pro klienty

Dne 10. dubna obdržela naše organizace od zřizovatele Jihočeského kraje tablet zn. Alcatel, který věnovala společnost O2 organizacím, které poskytují pobytové sociální služby. Ráda bych tímto poděkovala oběma subjektům.
Tablet slouží pro účely kontaktu našich klientů se svými rodinami a přáteli, je umístěn na adrese Libníč. Pokud máte zájem o video hovor přes WhatsApp volejte na telefonní číslo 725 319 209. Další možností je i skype na nick libnic libnic.
Přejeme Vám klidné a pohodové Velikonoce.
zaměstnanci a klienti organizace

Poděkování za roušky

Chráněné bydlení

Dne 26. 3. 2020 doručila rodina Paulíkova na chráněné bydlení několik kusů ušitých roušek pro klienty a zaměstnance.

Domov se zvláštním režimem

Kolektiv zaměstnanců a klientů domova se zvláštním režimem děkuje sociální službě Antonia senior services, s.r.o. a paní Petře Lišce, která dne 3.4.2020 zajistila dostatek látkových roušek pro klienty. Velmi si vážíme této pomoci a podpory.

Velmi Vám tímto děkujeme!

Informace

Vážené rodiny, příbuzní, opatrovníci, zmocněnci a přátelé našich klientů,

chtěli bychom Vás touto cestou informovat, že všichni naši klienti Domova se zvláštním režimem i Chráněného bydlení jsou v pořádku a zdrávi. Moc Vás prosíme, abyste s nimi byli v pravidelném telefonním kontaktu, aby věděli, že i vy jste v pořádku a neměli o Vás zbytečně strach.

Proběhla určitá opatření, od 4.3.2020 byl vyhlášen zákaz návštěv a zrušení společenských akcí. Organizace má připravený i plán krizových opatření, v případě, že by nastala karanténa.

Pokud máte jakékoliv dotazy nebo byste potřebovali informace k tomuto tématu, kontaktujte prosím vedoucí služby Domova se zvláštním režimem na tel. čísle 723 774 547 nebo sociální pracovnici služby Chráněné bydlení na tel. čísle 602 619 232, vždy od pondělí do pátku mezi 13:00 a 14:00 hod.

 

Jednání se zájemcem o službu

Klient je přijímán na základě poslané „Žádosti o poskytování sociální služby“, Vyjádření lékaře, a pokud je zájemce o službu omezen ve svéprávnosti, je třeba doložit i kopie Rozhodnutí soudu o omezení svéprávnosti. Rozhodnutí o přijetí předchází telefonické či osobní jednání se sociální pracovnicí, prohlídka prostředí, kde se služba poskytuje a osobní setkání v přirozeném prostředí zájemce o sociální službu. Při jednání se sociální pracovnicí jsou poskytnuty potřebné informace. Se zájemcem o službu je uzavřena písemná Smlouva o poskytování sociální služby, kde je individuálně s klientem domluvena forma, průběh, rozsah a podmínky poskytování služby. Služba je s klientem průběžně plánována a přizpůsobována klientovi dle vývoje jeho potřeb.

 

PDF dokument Žádost o sociální službu

doc dokument Žádost o sociální službu (lze vyplnit v textovém editoru)

PDF dokument Vyjádření lékaře o zdravotním stavu žadatele

doc dokument Vyjádření lékaře o zdravotním stavu žadatele (lze vyplnit v textovém editoru)

 

Bližší informace ohledně vyplňování a podávání žádosti o službu vám poskytne Mgr. Andrea Nováková, e-mail vedoucichb@domovlibnic.cz, tel.601 156 005.