Návštěvy rodinných příslušníků, opatrovníků:

Žádáme návštěvy, aby dodržovaly stanovená pravidla:

• po celou dobu návštěvy nosí roušku,
• při vstupu do organizace si dezinfikují ruce,
• zapisují se na recepci,
• doplňují COVID dotazník,
• je jim změřená tělesná teplota, pokud bude teplota vyšší než 37, 0° C NEBUDE návštěva umožněna. U jednoho klienta může být POUZE JEDNA návštěva max. 2 osob po dobu 60 minut.
čas 60 minut nelze rozdělit pro větší počet osob ve dvojicích). Ve výjimečných případech může ředitelka povolit výjimku (např. podpora a doprovod návštěvníka).
• návštěvy probíhají především venku,
• Donesený balíček musí projít dezinfekcí obalu – zajistí pracovníci recepce.
• návštěvy jsou omezeny na pondělí a čtvrtek od 13 do 17 hod.

Prosíme návštěvníky, aby zvážili návštěvu bezprostředně po návratu ze zahraniční dovolené nebo z regionů v ČR s vyšším výskytem nákazy COVID 19.

V Libníči 17. 8. 2020, Mgr. Jana Jarošová

Důležité informace – nové opatření vzhledem ke zhoršující se epidemiologické situaci

Vzhledem ke zhoršující se epidemiologické situaci vydala Krajská hygienická stanice se sídlem v Českých Budějovicích nařízení k ochraně veřejného zdraví pro území ORP Prachatice a pro území Jihočeského kraje:

Povinné nošení roušek ve všech vnitřních prostorách zařízení sociálních služeb (vnitřních prostorách zdravotnických zařízení, včetně lékáren).

Žádáme návštěvy, aby dodržovaly stanovená pravidla:

 • po celou dobu návštěvy nosí roušku,
 • při vstupu do organizace si dezinfikují ruce,
 • zapisují se na recepci,
 • doplňují COVID dotazník,
 • je jim změřená tělesná teplota, pokud bude teplota vyšší než 37, 0° C NEBUDE návštěva umožněna. U jednoho klienta může být POUZE JEDNA návštěva max. 2 osob po dobu 60 minut. (čas 60 minut nelze rozdělit pro větší počet osob ve dvojicích). Ve výjimečných případech může ředitelka povolit výjimku (např. podpora a doprovod návštěvníka).
 • návštěvy probíhají především venku,
 • návštěvy jsou omezeny na pondělí a čtvrtek od 13 do 17 hod.

Prosíme návštěvníky, aby zvážili návštěvu bezprostředně po návratu ze zahraniční dovolené nebo z regionů v ČR s vyšším výskytem nákazy COVID 19.

Donesený balíček musí projít dezinfekcí obalu – zajistí pracovníci recepce. Ředitelka vymezuje právo zpřísnit opatření, pakliže dojde ke změně epidemiologické situace nebo nerespektování pokynů a ochrany seniorů návštěvami.

Mgr. Jana Jarošová, v Libníči 28.7.2020

Důležité informace – uvolňování opatření

Návštěvy rodinných příslušníků, opatrovníků:

 • Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 29. 6. 2020, které je účinné od 1. 7. 2020 je doporučeno, aby návštěvy klientů pobytových sociálních služeb probíhaly mimo pokoje (výjimkou jsou klienti na 1 lůžkových pokojích, nebo ti, u kterých není možné ze zdravotních důvodů pokoj opustit) ve venkovních prostorách nebo v místech k tomu vyčleněných (v případě nepříznivého počasí). V případě 2 lůžkových pokojů je možná návštěva pouze u jedno klienta na pokoji. Lůžka musí být oddělená závěsy, paravány apod.
  Také prosíme o dodržování nošení roušek či jiné ochrany dýchacích cest během návštěvy.
 • Čas návštěv:
  • v pracovní dny – od pondělí do pátku od 7:00 do 20:00 hod.,
  • o víkendu od 13:00 do 18:00 hod.

Mgr. Jana Jarošová, 3. 7. 2020