Den otevřených dveří – Týden sociálních služeb

V rámci 13. Týdne sociálních služeb si Vás dovolujeme pozvat na Den otevřených dveří, který se koná ve středu 6.10.2021 v časech: 9:30 – 12:00 a 13:00 – 15:00 na adresách jednotlivých služeb Domova Libníč a Centra sociálních služeb Empatie:
Denní stacionář – M. Horákové 1437, 370 05 České Budějovice
Týdenní stacionář – Pražská tř. 2888/88a, 370 04 České Budějovice
Chráněné bydlení – Tyršův sad 403/9, 370 10 České Budějovice – Kněžské Dvory
Sociálně terapeutické dílny – Libníč 17, 373 71 Libníč
Domov se zvláštním režimem – Libníč 17, 373 71 Libníč
Pro vstup do zařízení je nutné mít respirátor a prokázat se certifikátem o očkování proti onemocnění covid-19 nebo negativním testem na přítomnost viru SARS-CoV-2.

V Libníči dne 21.9.2021, Mgr. Magdalena Drábová, Ph.D., sociální pracovnice Domova se zvláštním režimem

Důležité informace – návštěvy, vycházky, dovolené klientů Domova se zvláštním režimem

Vážení,

před nadcházejícími velikonočními svátky si Vás dovolujeme informovat o aktuálních podmínkách návštěv klientů domova a o možnosti setkání s klienty i mimo domov.

Veškeré návštěvy (i pokud půjdete s klientem mimo domov) si prosím objednejte telefonicky dopředu. Objednávky probíhají v pracovní dny v čase od 7:00 do 15:30 hod. u pracovnic sociálního úseku na tel. 725 514 447 nebo 734 314 497.  V průběhu návštěvy, prosím, dodržujte protiepidemická opatření a použijte respirátor.

Návštěvy v domově

Čas návštěvy – 30 minut. Objednává se telefonicky u sociálních pracovnic a v případě víkendu u dozorové sestry 721 954 218.

Termíny návštěv:  

 • Pracovní dny
  9:30 – 11:30                 13:00 – 18:00
 • Neděle 4. 4. 2021       13:00 – 18:00
 • Neděle od 11. 4. 2021
  9:30 – 11:30                  13:00 – 15:00

Opatření pro návštěvy:

Před zahájením návštěvy Vám bude změřena teplota, zapíšeme Vás do knihy návštěv, podepíšete důležité dokumenty a musíte se prokázat jedním z následujících dokumentů:

 • potvrzením o RT-PCR nebo POC testu na přítomnost antigenu SARS-CoV-2 ne starším než 48 hodin (Testy provedené u zaměstnavatele budou uznány pouze v případě, pokud jsou provedené a potvrzené zdravotníkem.) Z potvrzení musí být jasné, komu a kdy byl test proveden. Naše zařízení nemá kapacitu na testování návštěv a nebudeme návštěvy testovat.
 • Potvrzením od lékaře o prodělání onemocnění covid 19, kde již není nutná karanténa a od prodělání nemoci neuplynulo více než 90 dnů.
 • Návštěvy mohou přicházet do zařízení sociálních služeb i bez prokázání potvrzení o testu, pokud předloží certifikát MZ o očkování, od kterého uplynulo více jak 14 dnů (tzn. nejdříve 2 týdny po 2. dávce očkování).

Návštěvy mimo domov

V případě, že máte zájem jít s klientem na vycházku objednejte si, prosím, návštěvu telefonicky předem. Objednávky probíhají vždy telefonicky dopředu v čase od 7:00 do 15:30 hod.  se sociálními pracovnicemi na tel. číslech: 725 514 447 nebo 734 314 497 nebo u dozorové sestry 721 954 218.

Termíny:

 • Pracovní dny                  09:00 – 18:00
 • Sobota, neděle, svátky 13:00 – 18:00

Opatření pro návštěvy realizované mimo areál domova:

 • zazvoňte na vstupní branku u kostela na zvonek recepce a vyčkejte u branky na příchod klienta (každý klient se při odchodu a příchodu zapisuje v knize na recepci)
 • návštěva nevstupuje do areálu domova a je ji možné realizovat pouze mimo areál domova
 • doba trvání pobytu klienta mimo domov není časově omezena, návrat je omezen provozní dobou recepce, tedy nejpozději do 18 hod.
 • návštěvu mimo domov doporučujeme klientům, kteří jsou již naočkování, nemusí poté do karantény.

Dovolená klientů

Tuto možnost doporučujeme pro klienty, kteří jsou již 14 dní po 2. dávce očkování (neočkovaní klienti musí vždy po opuštění domova do izolace).

V případě, že máte zájem, aby klient odjel s Vámi na návštěvu domů informujte o tom, prosím, s předstihem, tak, aby bylo možné odhlásit stravu (v pracovní dny vždy nejpozději do 10 hod. dopoledne na následující den).

Balíčky pro klienty

V případě, že máte zájem přivézt balíček, prosíme o dodržení provozní doby recepce, o předání balíčku v obalu, který je možné dezinfikovat a o označení balíčku jménem klienta.

Termíny:

 • Pracovní dny          07:00 – 18:00
 • Sobota, neděle, svátky 13:00 – 18:00

Přejeme Vám příjemné velikonoční svátky a hodně zdraví a pohody.

V Libníči 31. 3. 2021, kolektiv sociálních pracovnic Domova se zvláštním režimem

Aktualizace podmínek pro uskutečnění návštěv klientů sociální služby Domov se zvláštním režimem od 20. 3. 2021

Návštěvy se rezervují dopředu, registrujte se prosím pouze na jednu návštěvu týdně, aby návštěvy mohlo využít co nejvíce klientů. Je nutné přesně dodržovat časový interval návštěv (max. 30 minut), protože jednotlivá setkání na sebe navazují.

Termíny návštěv:

 1. Pracovní dny
  dopoledne od 9:30 do 11:30 h.              odpoledne od 13:00 do 15:00 h.
 2. Neděle
  dopoledne od 9:30 do 11:30 h.              odpoledne od 13:00 do 15:00 h.

Opatření v průběhu návštěvy:

 • Před zahájením návštěvy Vám bude změřena teplota, zapíšeme Vás do knihy návštěv, podepíšete důležité dokumenty a musíte se prokázat potvrzením o RT-PCR nebo POC testu na přítomnost antigenu SARS-CoV-2 ne starším než 48 hodin. Je možné se prokázat i potvrzením, že nejdéle před 90 dny ode dne návštěvy osoba – prodělala onemocnění COVID-19. Z potvrzení musí být jasné, komu a kdy byl test proveden. Naše zařízení nemá kapacitu na testování návštěv a nebudeme návštěvy testovat.
 • Testy provedené u zaměstnavatele budou uznány pouze v případě, pokud jsou provedené a potvrzené zdravotníkem.
 • Od 20.03. 2021 mohou návštěvy přicházet do zařízení sociálních služeb bez prokázání potvrzení o testu, pokud předloží certifikát MZ o očkování, od kterého uplynulo více jak 14 dnů.

Hromadné testování antigenními testy v Českých Budějovicích je možné domluvit na těchto místech:

 • Poliklinika Medicentrum MÁJ – 5.patro, Dr. Bureše 1251/9a, 37005 České Budějovice
 • Nemocnice České Budějovice, a.s.,  B. Němcové 585/54, 370 01 České Budějovice
 • Nextclinics České Budějovice, (Před výstavištěm České Budějovice), Husova tř. 523, 370 05 České Budějovice
 • STAFILA k.s., Senovážné náměstí 231/7, České Budějovice
 • Synlab czech s.r.o. České Budějovice Vrbenská (areál PCO – zadní trakt před laboratoří), adresa: České Budějovice Vrbenská 197/23
 • Synlab czech s.r.o. České Budějovice, U Tří Lvů, adresa: U Tří lvů 294/4, 370 01 České Budějovice

Podrobněji na: <https://crs.uzis.cz/Antigen

V Libníči 19. 3. 2021, Mgr. Jana Bezpalcová, vedoucí sociálního úseku

Aktualizace podmínek umožnění návštěv klientů pobytové sociální služby Domov se zvláštním režimem

Návštěvy klientů Domova se zvláštní režimem jsou možné vždy po předchozí telefonické dohodě v pracovní době od 7.00 do 15:30 hod. se sociálními pracovnicemi na tel. číslech: 725 514 447 nebo 734 314 497.

Návštěvy se rezervují dopředu, registrujte se prosím pouze na jednu návštěvu týdně, aby návštěvy mohlo využít co nejvíce klientů. Je nutné přesně dodržovat časový interval návštěv (max. 30 minut), protože jednotlivá setkání na sebe navazují.

Návštěvy probíhají:

Pracovní dny
dopoledne od 9:30 do 11:30 h. odpoledne od 13:00 do 15:00 h.

Neděle
dopoledne od 9:30 do 11:30 h. odpoledne od 13:00 do 15:00 h.

Opatření v průběhu návštěvy:

Před zahájením návštěvy Vám bude změřena teplota, zapíšeme Vás do knihy návštěv, podepíšete důležité dokumenty a musíte se prokázat potvrzením o RT-PCR nebo POC testu na přítomnost antigenu SARS-CoV-2 ne starším než 48 hodin. Je možné se prokázat i potvrzením, že nejdéle před 90 dny ode dne návštěvy osoba – prodělala onemocnění COVID-19. Z potvrzení musí být jasné, komu a kdy byl test proveden. Naše zařízení nemá kapacitu na testování návštěv a nebudeme návštěvy testovat. Testy provedené u zaměstnavatele budou uznány pouze v případě, pokud jsou provedené a potvrzené zdravotníkem.

Hromadné testování antigenními testy v Českých Budějovicích je možné domluvit na těchto místech:

Poliklinika Medicentrum MÁJ – 5.patro, adresa: Dr. Bureše 1251/9a, 37005 České Budějovice

Nemocnice České Budějovice, a.s., adresa: B. Němcové 585/54, 370 01 České Budějovice

Nextclinics České Budějovice (Před výstavištěm České Budějovice), adresa: Husova tř. 523, 370 05 České Budějovice

STAFILA k.s.. adresa: Senovážné náměstí 231/7, České Budějovice

Synlab czech s.r.o. České Budějovice Vrbenská (areál PCO – zadní trakt před laboratoří), adresa: České Budějovice Vrbenská 197/23

Synlab czech s.r.o. České Budějovice, U Tří Lvů, adresa: U Tří lvů 294/4, 370 01 České Budějovice

Podrobněji na: https://crs.uzis.cz/Antigen

V Libníči 11. 3. 2021, Mgr. Jana Bezpalcová, vedoucí sociálního úseku

Ukončení karanténních opatření a možnost návštěv klientů služby Domov se zvláštním režimem

Dne 10. 2. 2021 byla ukončena karanténní opatření Krajské hygienické stanice ve službě Domov se zvláštním režimem na adrese Libníč 17, 373 71 Libníč.

Opět jsou možné návštěvy, vždy po předchozí telefonické dohodě v pracovní době se sociálními pracovnicemi na tel. číslech: 725 514 447 nebo 734 314 497.

Návštěvy probíhají ve všední dny od pondělí do pátku v dopoledních hodinách od 9:30h do 11:30h a v odpoledních hodinách od 13:15h od 15:15h. O víkendu nabízíme možnost návštěvy v neděli od 9:30h do 11:30h a v odpoledních hodinách od 13:15h od 15:15h.

Návštěvy se rezervují dopředu, registrujte se prosím pouze na jednu návštěvu týdně, aby návštěvy mohlo využít co nejvíce klientů. Je nutné přesně dodržovat časový interval návštěv (max. 30 minut), protože jednotlivá setkání na sebe navazují. Dále respektujte vládou stanovená opatření a po celou dobu návštěvy mějte zakrytá ústa a nos respirátorem FFP2 nebo KN95. Návštěva se prokáže potvrzením o RT-PCR nebo POC testem na přítomnost antigenu SARS-CoV-2 ne starším než 48 hodin. Je možné se prokázat i potvrzením, že nejdéle před 90 dny ode dne návštěvy osoba – prodělala onemocnění COVID-19. Z potvrzení musí být jasné, komu a kdy byl test proveden. Naše zařízení nemá kapacitu na testování návštěv a nebudeme návštěvy testovat.

Hromadné testování antigenními testy v Českých Budějovicích je možné domluvit na těchto místech:

Poliklinika Medicentrum MÁJ – 5.patro, adresa: Dr. Bureše 1251/9a, 37005 České Budějovice

Nemocnice České Budějovice, a.s., adresa: B. Němcové 585/54, 370 01 České Budějovice

Nextclinics České Budějovice (Před výstavištěm České Budějovice), adresa: Husova tř. 523, 370 05 České Budějovice

STAFILA k.s.. adresa: Senovážné náměstí 231/7, České Budějovice

Synlab czech s.r.o. České Budějovice Vrbenská (areál PCO – zadní trakt před laboratoří), adresa: České Budějovice Vrbenská 197/23

Synlab czech s.r.o. České Budějovice, U Tří Lvů, adresa: U Tří lvů 294/4, 370 01 České Budějovice

Podrobněji na: https://crs.uzis.cz/Antigen

V Libníči 15. 2. 2021, Mgr. Jana Bezpalcová, sociální pracovnice

Karanténní opatření služby Domov se zvláštním režimem

Sociální služba Domov se zvláštním režimem je do odvolání uzavřena z důvodu karanténních opatření – výskyt onemocnění COVID-19. Jsou nastavena protiepidemická opatření a řídíme se pokyny  Krajské hygienické stanice. V případě dotazů kontaktujte vedoucí služby 723 774 547 nebo ředitelku organizace 777 593 335.

V případě kontaktu s klienty můžete využít darované tablety a spojit se s oddělením

II. a III. oddělení 775 899 521

IV. oddělení 725 319 209

covid zóna 775 899 529

nebo personálem ve směně 721 954 218

Balíky pro klienty přebíráme pondělí až pátek v čase od 10 do 15 hodin, přes recepci domova. Balíky došlé poštou přebíráme dle rozvozu pošty (vyzvednout balík na poště z důvodu karantény není možné). Veškerý obsah balíků projde dezinfekcí, proto prosíme celý balík zabalit do igelitových obalů, cokoliv není možné dezinfikovat (ovoce, kusové cigarety, apod.), nebudeme přijímat a předávat klientům.

Děkujeme za Vaši spolupráci a pochopení.

V Libníči 25. 1. 2021
Mgr. Jana Bezpalcová, vedoucí sociálního úseku

Aktualizace pravidel pro vycházení klientů služby Domov se zvláštním režimem

Na základě nově vydaného Usnesení vlády ČR ze dne 21. 12. 2020 (odkaz zde: uv201221-1370) došlo k aktualizaci pravidel pro vycházky a pobyty klientů mimo domov takto:

o 1. vycházka bude umožněna za podmínky, že klient bezprostředně po návratu bude umístěn do oddělených prostor a do 72 hodin od ukončení vycházky bude proveden první antigenní POC test, který bude zopakován za další 3 až 4 dny; umístění do oddělených prostor bude ukončeno v případě negativních výsledků obou testů,
o 2. klient sociálních služeb používá v průběhu (po celou dobu) vycházky respirátor alespoň třídy FFP2 nebo KN95.

Pro více informací prosím kontaktujte sociální pracovnice: na tel. číslech: 725 514 447 nebo 734 314 497.

Z důvodu zhoršující se epidemické situace doporučujeme využít možnosti návštěv.

Pravidla pro návštěvy:

Návštěvy jsou možné po předchozí telefonické dohodě v pracovní době se sociálními pracovnicemi na tel. číslech: 725 514 447 nebo 734 314 497.
Návštěvy se rezervují dopředu, registrujte se prosím pouze na jednu návštěvu týdně, aby návštěvy mohlo využít co nejvíce klientů. Je nutné přesně dodržovat časový interval návštěv (max. 30 minut), protože jednotlivá setkání na sebe navazují. Dále respektujte vládou stanovená opatření a po celou dobu návštěvy mějte zakrytá ústa a nos respirátorem FFP2 nebo KN95. Návštěva se prokáže potvrzením o RT-PCR nebo POC testem na přítomnost antigenu SARS-CoV-2 ne starším než 48 hodin. Je možné se prokázat i potvrzením, že nejdéle před 90 dny ode dne návštěvy osoba – prodělala onemocnění COVID-19. Z potvrzení musí být jasné, komu a kdy byl test proveden. Naše zařízení nemá kapacitu na testování návštěv a nebudeme návštěvy testovat.

Návštěvy do 23.12.2020

Pracovní dny 9:30 – 11:30 13:00 – 15:00
Neděle 8:30 – 11:30 13:00 – 15:00

Návštěvy od 27.12.2020

Neděle 27. 12. 2020 8:30 – 11:30 13:00 – 15:00

Neděle 3. 1. 2021 8:30 – 11:30 13:00 – 15:00

Pracovní dny 9:30 – 11:30 13:00 – 15:00

Návštěvy od 4. 1. 2021
Pracovní dny 9:30 – 11:30 13:00 – 15:00
Neděle 8:30 – 11:30 13:00 – 15:00

Hromadné testování antigenními testy v Českých Budějovicích je možné domluvit na těchto místech:

Poliklinika Medicentrum MÁJ – 5.patro, adresa: Dr. Bureše 1251/9a, 37005 České Budějovice

Nemocnice České Budějovice, a.s., adresa: B. Němcové 585/54, 370 01 České Budějovice

Nextclinics České Budějovice (Před výstavištěm České Budějovice), adresa: Husova tř. 523, 370 05 České Budějovice

STAFILA k.s.. adresa: Senovážné náměstí 231/7, České Budějovice

Synlab czech s.r.o. České Budějovice Vrbenská (areál PCO – zadní trakt před laboratoří), adresa: České Budějovice Vrbenská 197/23

Synlab czech s.r.o. České Budějovice, U Tří Lvů, adresa: U Tří lvů 294/4, 370 01 České Budějovice

Další místa antigenní testování:
https://koronavirus.mzcr.cz/antigenni-testovani/

V Libníči 22.12.2020, Mgr. Jana Bezpalcová, vedoucí sociálního úseku

Vánoční dobrý skutek pro klienty Domova se zvláštním režimem

Na základě výzvy „Pomozte nám udělat milou vánoční nadílku pro naše klienty“ jste nám  darovali spoustu nádherných vánočních balíčků, které obsahovaly např. hygienické potřeby, kávy, čokolády, sušenky, hrnečky nebo vlny.

Poděkovat bychom rovněž chtěli za všechny finanční dary přijaté pro tento účel. Jmenovitě společnosti E.ON Distribuce, a. s.; MUDr. Petru Tomanovi; Mgr. Kateřině Křižanové; Mgr. Davidu Bártovi – CityOne, s.r.o.; Jarmile Oujezdské; Mgr. Kateřině Hobzové; Jiřině Kyslíkové – Účetnictví Kyslíková, s.r.o.

Velmi si vážíme vaší pomoci a podpory!

Vánoční balíčky od Katarzyny Anny Porubské a Jana Porubského ze sociální služby Antonia Senior services, s.r.o.         Vánoční balíčky od sester Alexandry a Marianky          Vánoční dárky od Simony Kourové        Kouzelná vánoční přání od Střední školy polytechnické a Domova mládeže v Českých Budějovicích

Vánoční balíčky od Mgr. Michaely Novákové a jejích kolegyň a kolegů z Okresní správy sociálního zabezpečení v Českých Budějovicích         Vánoční dárky od Katarzyny Anny Porubské a Jana Porubského ze sociální služby Antonia Senior services, s.r.o.          Vánoční dárky od Zdeňky Nováčkové

V Libníči, 15. 12. 2020, Mgr. Bezpalcová Jana, vedoucí sociálního úseku