Aktualizace pravidel pro vycházení klientů služby Domov se zvláštním režimem

Na základě nově vydaného Usnesení vlády ČR ze dne 21. 12. 2020 (odkaz zde: uv201221-1370) došlo k aktualizaci pravidel pro vycházky a pobyty klientů mimo domov takto:

o 1. vycházka bude umožněna za podmínky, že klient bezprostředně po návratu bude umístěn do oddělených prostor a do 72 hodin od ukončení vycházky bude proveden první antigenní POC test, který bude zopakován za další 3 až 4 dny; umístění do oddělených prostor bude ukončeno v případě negativních výsledků obou testů,
o 2. klient sociálních služeb používá v průběhu (po celou dobu) vycházky respirátor alespoň třídy FFP2 nebo KN95.

Pro více informací prosím kontaktujte sociální pracovnice: na tel. číslech: 725 514 447 nebo 734 314 497.

Z důvodu zhoršující se epidemické situace doporučujeme využít možnosti návštěv.

Pravidla pro návštěvy:

Návštěvy jsou možné po předchozí telefonické dohodě v pracovní době se sociálními pracovnicemi na tel. číslech: 725 514 447 nebo 734 314 497.
Návštěvy se rezervují dopředu, registrujte se prosím pouze na jednu návštěvu týdně, aby návštěvy mohlo využít co nejvíce klientů. Je nutné přesně dodržovat časový interval návštěv (max. 30 minut), protože jednotlivá setkání na sebe navazují. Dále respektujte vládou stanovená opatření a po celou dobu návštěvy mějte zakrytá ústa a nos respirátorem FFP2 nebo KN95. Návštěva se prokáže potvrzením o RT-PCR nebo POC testem na přítomnost antigenu SARS-CoV-2 ne starším než 48 hodin. Je možné se prokázat i potvrzením, že nejdéle před 90 dny ode dne návštěvy osoba – prodělala onemocnění COVID-19. Z potvrzení musí být jasné, komu a kdy byl test proveden. Naše zařízení nemá kapacitu na testování návštěv a nebudeme návštěvy testovat.

Návštěvy do 23.12.2020

Pracovní dny 9:30 – 11:30 13:00 – 15:00
Neděle 8:30 – 11:30 13:00 – 15:00

Návštěvy od 27.12.2020

Neděle 27. 12. 2020 8:30 – 11:30 13:00 – 15:00

Neděle 3. 1. 2021 8:30 – 11:30 13:00 – 15:00

Pracovní dny 9:30 – 11:30 13:00 – 15:00

Návštěvy od 4. 1. 2021
Pracovní dny 9:30 – 11:30 13:00 – 15:00
Neděle 8:30 – 11:30 13:00 – 15:00

Hromadné testování antigenními testy v Českých Budějovicích je možné domluvit na těchto místech:

Poliklinika Medicentrum MÁJ – 5.patro, adresa: Dr. Bureše 1251/9a, 37005 České Budějovice

Nemocnice České Budějovice, a.s., adresa: B. Němcové 585/54, 370 01 České Budějovice

Nextclinics České Budějovice (Před výstavištěm České Budějovice), adresa: Husova tř. 523, 370 05 České Budějovice

STAFILA k.s.. adresa: Senovážné náměstí 231/7, České Budějovice

Synlab czech s.r.o. České Budějovice Vrbenská (areál PCO – zadní trakt před laboratoří), adresa: České Budějovice Vrbenská 197/23

Synlab czech s.r.o. České Budějovice, U Tří Lvů, adresa: U Tří lvů 294/4, 370 01 České Budějovice

Další místa antigenní testování:
https://koronavirus.mzcr.cz/antigenni-testovani/

V Libníči 22.12.2020, Mgr. Jana Bezpalcová, vedoucí sociálního úseku

Vánoční dobrý skutek pro klienty Domova se zvláštním režimem

Na základě výzvy „Pomozte nám udělat milou vánoční nadílku pro naše klienty“ jste nám  darovali spoustu nádherných vánočních balíčků, které obsahovaly např. hygienické potřeby, kávy, čokolády, sušenky, hrnečky nebo vlny.

Poděkovat bychom rovněž chtěli za všechny finanční dary přijaté pro tento účel. Jmenovitě společnosti E.ON Distribuce, a. s.; MUDr. Petru Tomanovi; Mgr. Kateřině Křižanové; Mgr. Davidu Bártovi – CityOne, s.r.o.; Jarmile Oujezdské; Mgr. Kateřině Hobzové; Jiřině Kyslíkové – Účetnictví Kyslíková, s.r.o.

Velmi si vážíme vaší pomoci a podpory!

Vánoční balíčky od Katarzyny Anny Porubské a Jana Porubského ze sociální služby Antonia Senior services, s.r.o.         Vánoční balíčky od sester Alexandry a Marianky          Vánoční dárky od Simony Kourové        Kouzelná vánoční přání od Střední školy polytechnické a Domova mládeže v Českých Budějovicích

Vánoční balíčky od Mgr. Michaely Novákové a jejích kolegyň a kolegů z Okresní správy sociálního zabezpečení v Českých Budějovicích         Vánoční dárky od Katarzyny Anny Porubské a Jana Porubského ze sociální služby Antonia Senior services, s.r.o.          Vánoční dárky od Zdeňky Nováčkové

V Libníči, 15. 12. 2020, Mgr. Bezpalcová Jana, vedoucí sociálního úseku

Setkání s římskokatolickým farářem

V pátek 13. 11. 2020 od 13:30 hod měli klienti možnost využít setkání s římskokatolickým farářem z Římova panem P. PhDr. Mgr. Jakubem Václavem Zentnerem.
Za možnost setkání byli klienti velmi rádi, těší se, že návštěva bude probíhat pravidelně.

Mgr. Bezpalcová Jana, sociální pracovnice, 23. 11.2020

Návštěvy rodinných příslušníků, opatrovníků:

Žádáme návštěvy, aby dodržovaly stanovená pravidla:

• po celou dobu návštěvy nosí roušku,
• při vstupu do organizace si dezinfikují ruce,
• zapisují se na recepci,
• doplňují COVID dotazník,
• je jim změřená tělesná teplota, pokud bude teplota vyšší než 37, 0° C NEBUDE návštěva umožněna. U jednoho klienta může být POUZE JEDNA návštěva max. 2 osob po dobu 60 minut.
čas 60 minut nelze rozdělit pro větší počet osob ve dvojicích). Ve výjimečných případech může ředitelka povolit výjimku (např. podpora a doprovod návštěvníka).
• návštěvy probíhají především venku,
• Donesený balíček musí projít dezinfekcí obalu – zajistí pracovníci recepce.
• návštěvy jsou omezeny na pondělí a čtvrtek od 13 do 17 hod.

Prosíme návštěvníky, aby zvážili návštěvu bezprostředně po návratu ze zahraniční dovolené nebo z regionů v ČR s vyšším výskytem nákazy COVID 19.

V Libníči 17. 8. 2020, Mgr. Jana Jarošová

Důležité informace – nové opatření vzhledem ke zhoršující se epidemiologické situaci

Vzhledem ke zhoršující se epidemiologické situaci vydala Krajská hygienická stanice se sídlem v Českých Budějovicích nařízení k ochraně veřejného zdraví pro území ORP Prachatice a pro území Jihočeského kraje:

Povinné nošení roušek ve všech vnitřních prostorách zařízení sociálních služeb (vnitřních prostorách zdravotnických zařízení, včetně lékáren).

Žádáme návštěvy, aby dodržovaly stanovená pravidla:

 • po celou dobu návštěvy nosí roušku,
 • při vstupu do organizace si dezinfikují ruce,
 • zapisují se na recepci,
 • doplňují COVID dotazník,
 • je jim změřená tělesná teplota, pokud bude teplota vyšší než 37, 0° C NEBUDE návštěva umožněna. U jednoho klienta může být POUZE JEDNA návštěva max. 2 osob po dobu 60 minut. (čas 60 minut nelze rozdělit pro větší počet osob ve dvojicích). Ve výjimečných případech může ředitelka povolit výjimku (např. podpora a doprovod návštěvníka).
 • návštěvy probíhají především venku,
 • návštěvy jsou omezeny na pondělí a čtvrtek od 13 do 17 hod.

Prosíme návštěvníky, aby zvážili návštěvu bezprostředně po návratu ze zahraniční dovolené nebo z regionů v ČR s vyšším výskytem nákazy COVID 19.

Donesený balíček musí projít dezinfekcí obalu – zajistí pracovníci recepce. Ředitelka vymezuje právo zpřísnit opatření, pakliže dojde ke změně epidemiologické situace nebo nerespektování pokynů a ochrany seniorů návštěvami.

Mgr. Jana Jarošová, v Libníči 28.7.2020

Důležité informace – uvolňování opatření

Návštěvy rodinných příslušníků, opatrovníků:

 • Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 29. 6. 2020, které je účinné od 1. 7. 2020 je doporučeno, aby návštěvy klientů pobytových sociálních služeb probíhaly mimo pokoje (výjimkou jsou klienti na 1 lůžkových pokojích, nebo ti, u kterých není možné ze zdravotních důvodů pokoj opustit) ve venkovních prostorách nebo v místech k tomu vyčleněných (v případě nepříznivého počasí). V případě 2 lůžkových pokojů je možná návštěva pouze u jedno klienta na pokoji. Lůžka musí být oddělená závěsy, paravány apod.
  Také prosíme o dodržování nošení roušek či jiné ochrany dýchacích cest během návštěvy.
 • Čas návštěv:
  • v pracovní dny – od pondělí do pátku od 7:00 do 20:00 hod.,
  • o víkendu od 13:00 do 18:00 hod.

Mgr. Jana Jarošová, 3. 7. 2020