Týdenní stacionář

Sazebníky služeb

PDF dokument Sazebník fakultativních služeb

PDF dokument Sazebník stravy a ubytování

Pravidla k sazebníkům fakultativních služeb

PDF dokument Pravidla pro poskytování fakultativních služeb Týdenního stacionáře

Pro zájemce o naše služby

PDF dokument Žádost o sociální službu Týdenní stacionář

doc dokument Žádost o sociální službu Týdenní stacionář (lze vyplnit v textovém editoru)

PDF dokument Vyjádření lékaře o zdravotním stavu žadatele – Týdenní stacionář

doc dokument Vyjádření lékaře o zdravotním stavu žadatele – Týdenní stacionář (lze vyplnit v textovém editoru)


Bližší informace ohledně vyplňování a podávání žádosti o službu vám poskytne Mgr. Jana Prachařová, sociální pracovnice
Email: pracharova@domovlibnic.cz

 

Sociálně terapeutické dílny

Sazebníky služeb

PDF dokument Sazebník fakultativních služeb

PDF dokument Sazebník za stravu

Pravidla k sazebníkům fakultativních služeb

PDF dokument Pravidla pro poskytování fakultativních služeb Domova se zvláštním režimem

Pro zájemce o naše služby

PDF dokument Žádost o sociální službu  Sociálně terapeutické dílny

doc dokument Žádost o sociální službu – Sociálně terapeutické dílny (lze vyplnit v textovém editoru)

Provozní řád sociálně terapeutické dílny

PDF dokument Provozní řád sociálně terapeutické dílny


Bližší informace ohledně vyplňování a podávání žádosti o službu vám poskytne Mgr. Tomáš Emr, sociální pracovník.

Domov se zvláštním režimem

Sazebníky služeb

PDF dokument Sazebník fakultativníh služeb

PDF dokument Sazebník za stravu pro ostatní strávníky

Sazebník za stravu a ubytování

Pravidla k sazebníkům fakultativních služeb

PDF dokument Pravidla pro poskytování fakultativních služeb Domova se zvláštním režimem

Pro zájemce o naše služby

PDF dokument Žádost o sociální službu Domova se zvláštním režimem

doc dokument Žádost o sociální službu Domova se zvláštním režimem (lze vyplnit v textovém editoru)

PDF dokument Vyjádření lékaře o zdravotním stavu žadatele – Domova se zvláštním režimem

doc dokument Vyjádření lékaře o zdravotním stavu žadatele – Domova se zvláštním režimem (lze vyplnit v textovém editoru)


Bližší informace ohledně vyplňování a podávání žádosti o sociální službu Vám poskytnou Mgr. Tomáš Emr, e-mail: emr@domovlibnic.cz nebo Mgr. Jana Jarošová, e-mail: jarosova@domovlibnic.cz, sociální pracovníci.

 

Denní stacionář

Název zařízení: Domov Libníč a Centrum sociálních služeb Empatie
Název služby: Denní stacionář
Reg. číslo: 5892031
Forma služby: ambulantní služba
Kapacita: 28 uživatelů
Provozní doba: 7.00 – 16.00 hod.
Provoz stacionáře je po celý rok ve všední dny, s výjimkou státních svátků.
Místo poskytování: Pražská tř. 489/88, 370 04 České Budějovice
Zřizovatel: příspěvková organizace zřízena Jihočeským krajem
Kontakt: Mgr. Iva Pilná, vedoucí denního stacionáře
Mobil: 734 314 497
Email: pilna@domovlibnic.cz
Zaměstnanci denního stacionáře – mobil: 724 979 230

Seznámení se službou

Poslání
Posláním denního stacionáře je poskytovat lidem s mentálním a kombinovaným postižením pomoc a podporu směřující k zachování a rozvíjení individuálních schopností, dovedností a zájmů s cílem posílit jejich samostatnost.


Denní stacionář je otevřen od pondělí do pátku, denně od 6:00 do 17:00 hod. Denní stacionář je členěn do 4 denních místností, společenskou místnost s krbem, společné soc. zázemí a čajovou kuchyňkou, výtvarnou a keramickou dílnu, tělocvičnu. Klienti mohou smluvně využít celodenní stravy. Na jednotlivých denních místnostech jsou zajištěny základní činnosti v rozsahu úkonů stanovených vyhláškou. Součástí nabízených činností je rovněž možnost absolvovat návštěvy kulturních, společenských a sportovních akcí, které jsou pořádány mimo Centra sociálních služeb Empatie, dále klienti mají možnost účastnit se jednodenních akcí s různorodou tématikou a vícedenních tuzemských rehabilitačních pobytů. Klienti mají možnost využití rehabilitační péče formou fakultativních služeb.

Základní činnosti při poskytování sociálních služeb jsou

a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:

1. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek
2. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík
3. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru
4. pomoc a podpora při podávání jídla a pití

b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:

1. pomoc při úkonech osobní hygieny
2. pomoc při použití WC

c) poskytnutí stravy: zajištění stravy přiměřené době poskytování služby a odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování

d) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:

1. pracovně výchovná činnost
2. nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností
3. vytvoření podmínek pro zajišťování přiměřeného vzdělání nebo pracovního uplatnění

e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob

f) sociálně terapeutické činnosti: sociálně terapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo k udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporující sociální začleňování osob

g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí: pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů