Aktualizace pravidel pro vycházení klientů služby Domov se zvláštním režimem

Na základě nově vydaného Usnesení vlády ČR ze dne 21. 12. 2020 (odkaz zde: uv201221-1370) došlo k aktualizaci pravidel pro vycházky a pobyty klientů mimo domov takto:

o 1. vycházka bude umožněna za podmínky, že klient bezprostředně po návratu bude umístěn do oddělených prostor a do 72 hodin od ukončení vycházky bude proveden první antigenní POC test, který bude zopakován za další 3 až 4 dny; umístění do oddělených prostor bude ukončeno v případě negativních výsledků obou testů,
o 2. klient sociálních služeb používá v průběhu (po celou dobu) vycházky respirátor alespoň třídy FFP2 nebo KN95.

Pro více informací prosím kontaktujte sociální pracovnice: na tel. číslech: 725 514 447 nebo 734 314 497.

Z důvodu zhoršující se epidemické situace doporučujeme využít možnosti návštěv.

Pravidla pro návštěvy:

Návštěvy jsou možné po předchozí telefonické dohodě v pracovní době se sociálními pracovnicemi na tel. číslech: 725 514 447 nebo 734 314 497.
Návštěvy se rezervují dopředu, registrujte se prosím pouze na jednu návštěvu týdně, aby návštěvy mohlo využít co nejvíce klientů. Je nutné přesně dodržovat časový interval návštěv (max. 30 minut), protože jednotlivá setkání na sebe navazují. Dále respektujte vládou stanovená opatření a po celou dobu návštěvy mějte zakrytá ústa a nos respirátorem FFP2 nebo KN95. Návštěva se prokáže potvrzením o RT-PCR nebo POC testem na přítomnost antigenu SARS-CoV-2 ne starším než 48 hodin. Je možné se prokázat i potvrzením, že nejdéle před 90 dny ode dne návštěvy osoba – prodělala onemocnění COVID-19. Z potvrzení musí být jasné, komu a kdy byl test proveden. Naše zařízení nemá kapacitu na testování návštěv a nebudeme návštěvy testovat.

Návštěvy do 23.12.2020

Pracovní dny 9:30 – 11:30 13:00 – 15:00
Neděle 8:30 – 11:30 13:00 – 15:00

Návštěvy od 27.12.2020

Neděle 27. 12. 2020 8:30 – 11:30 13:00 – 15:00

Neděle 3. 1. 2021 8:30 – 11:30 13:00 – 15:00

Pracovní dny 9:30 – 11:30 13:00 – 15:00

Návštěvy od 4. 1. 2021
Pracovní dny 9:30 – 11:30 13:00 – 15:00
Neděle 8:30 – 11:30 13:00 – 15:00

Hromadné testování antigenními testy v Českých Budějovicích je možné domluvit na těchto místech:

Poliklinika Medicentrum MÁJ – 5.patro, adresa: Dr. Bureše 1251/9a, 37005 České Budějovice

Nemocnice České Budějovice, a.s., adresa: B. Němcové 585/54, 370 01 České Budějovice

Nextclinics České Budějovice (Před výstavištěm České Budějovice), adresa: Husova tř. 523, 370 05 České Budějovice

STAFILA k.s.. adresa: Senovážné náměstí 231/7, České Budějovice

Synlab czech s.r.o. České Budějovice Vrbenská (areál PCO – zadní trakt před laboratoří), adresa: České Budějovice Vrbenská 197/23

Synlab czech s.r.o. České Budějovice, U Tří Lvů, adresa: U Tří lvů 294/4, 370 01 České Budějovice

Další místa antigenní testování:
https://koronavirus.mzcr.cz/antigenni-testovani/

V Libníči 22.12.2020, Mgr. Jana Bezpalcová, vedoucí sociálního úseku