Důležité informace – návštěvy, vycházky, dovolené klientů Domova se zvláštním režimem

Vážení,

před nadcházejícími velikonočními svátky si Vás dovolujeme informovat o aktuálních podmínkách návštěv klientů domova a o možnosti setkání s klienty i mimo domov.

Veškeré návštěvy (i pokud půjdete s klientem mimo domov) si prosím objednejte telefonicky dopředu. Objednávky probíhají v pracovní dny v čase od 7:00 do 15:30 hod. u pracovnic sociálního úseku na tel. 725 514 447 nebo 734 314 497.  V průběhu návštěvy, prosím, dodržujte protiepidemická opatření a použijte respirátor.

Návštěvy v domově

Čas návštěvy – 30 minut. Objednává se telefonicky u sociálních pracovnic a v případě víkendu u dozorové sestry 721 954 218.

Termíny návštěv:  

 • Pracovní dny
  9:30 – 11:30                 13:00 – 18:00
 • Neděle 4. 4. 2021       13:00 – 18:00
 • Neděle od 11. 4. 2021
  9:30 – 11:30                  13:00 – 15:00

Opatření pro návštěvy:

Před zahájením návštěvy Vám bude změřena teplota, zapíšeme Vás do knihy návštěv, podepíšete důležité dokumenty a musíte se prokázat jedním z následujících dokumentů:

 • potvrzením o RT-PCR nebo POC testu na přítomnost antigenu SARS-CoV-2 ne starším než 48 hodin (Testy provedené u zaměstnavatele budou uznány pouze v případě, pokud jsou provedené a potvrzené zdravotníkem.) Z potvrzení musí být jasné, komu a kdy byl test proveden. Naše zařízení nemá kapacitu na testování návštěv a nebudeme návštěvy testovat.
 • Potvrzením od lékaře o prodělání onemocnění covid 19, kde již není nutná karanténa a od prodělání nemoci neuplynulo více než 90 dnů.
 • Návštěvy mohou přicházet do zařízení sociálních služeb i bez prokázání potvrzení o testu, pokud předloží certifikát MZ o očkování, od kterého uplynulo více jak 14 dnů (tzn. nejdříve 2 týdny po 2. dávce očkování).

Návštěvy mimo domov

V případě, že máte zájem jít s klientem na vycházku objednejte si, prosím, návštěvu telefonicky předem. Objednávky probíhají vždy telefonicky dopředu v čase od 7:00 do 15:30 hod.  se sociálními pracovnicemi na tel. číslech: 725 514 447 nebo 734 314 497 nebo u dozorové sestry 721 954 218.

Termíny:

 • Pracovní dny                  09:00 – 18:00
 • Sobota, neděle, svátky 13:00 – 18:00

Opatření pro návštěvy realizované mimo areál domova:

 • zazvoňte na vstupní branku u kostela na zvonek recepce a vyčkejte u branky na příchod klienta (každý klient se při odchodu a příchodu zapisuje v knize na recepci)
 • návštěva nevstupuje do areálu domova a je ji možné realizovat pouze mimo areál domova
 • doba trvání pobytu klienta mimo domov není časově omezena, návrat je omezen provozní dobou recepce, tedy nejpozději do 18 hod.
 • návštěvu mimo domov doporučujeme klientům, kteří jsou již naočkování, nemusí poté do karantény.

Dovolená klientů

Tuto možnost doporučujeme pro klienty, kteří jsou již 14 dní po 2. dávce očkování (neočkovaní klienti musí vždy po opuštění domova do izolace).

V případě, že máte zájem, aby klient odjel s Vámi na návštěvu domů informujte o tom, prosím, s předstihem, tak, aby bylo možné odhlásit stravu (v pracovní dny vždy nejpozději do 10 hod. dopoledne na následující den).

Balíčky pro klienty

V případě, že máte zájem přivézt balíček, prosíme o dodržení provozní doby recepce, o předání balíčku v obalu, který je možné dezinfikovat a o označení balíčku jménem klienta.

Termíny:

 • Pracovní dny          07:00 – 18:00
 • Sobota, neděle, svátky 13:00 – 18:00

Přejeme Vám příjemné velikonoční svátky a hodně zdraví a pohody.

V Libníči 31. 3. 2021, kolektiv sociálních pracovnic Domova se zvláštním režimem