Domov se zvláštním režimem, prosba veřejnosti

Vážení spoluobčané, přátelé a kamarádi,

jak sami víte, pro všechny z nás je současná situace kolem epidemie virového onemocnění COVID-19 velmi obtížná. Jistě si dovedete sami představit, o co horší to musí být pro naše klienty služby Domova se zvláštním režimem, kteří jsou již od konce léta uzavřeni v areálu domova z důvodu nařízené karantény a výskytu virového onemocnění. Naši klienti byli zvyklí se dříve volně shlukovat, povídat si, užívat si hromadné aktivity s našimi terapeuty, volně si chodit na nákupy, jezdit do města apod. Tyto všechny jejich radosti jim jsou však dlouhodobě odepřeny právě díky karanténním opatřením a jejich ochranně. Bohužel nikdo z nás jim není schopen říci, kdy nastavená opatření skončí a oni si budou moci užívat svého života „po svém“.

Blíží se advent a vánoční čas. Vypadá to, že ani tento čas si nebudou moci klienti užít tak, jak tomu bývalo, nebudou moci navštívit vánoční koncerty, podniknout výlety do adventního města, společně si posedět u kávy a punče a co víc, ani si nebudou moc užít společné pečení a pojídání cukroví. Přesto bychom  byli rádi, aby byl advent a Vánoce pro ně časem radosti a pohody. A proto se na vás obracíme s prosbou:

„Pomozte nám udělat milou vánoční nadílku pro naše klienty“.

Většina našich klientů nemá rodinu, někoho blízkého, kdo by si na ně vzpomněl a udělal jim radost, byť maličkostí, pod vánočním stromečkem. Pokud se rozhodnete naše klienty podpořit, udělat jim radost a tím i krásnější Vánoce, budeme moc rádi! Klienti budou mít jistě velkou radost např. z hrnečků,  potřeb na ruční práce jako jsou vlny na pletení, vyšívacích bavlnek, drobné bižuterie, hygienických prostředků, společenských her (šachy, dáma, logik, různé kvízové hry apod.), nebo  i sladkostí  jako je čokoláda, sušenky či jiných dobrot. Pokud byste chtěli přispět finanční hotovostí, budeme moc rádi a dárky za ni obstaráme sami.

Závěrem nám, zaměstnancům domova, dovolte, abychom Vám i našim klientům, popřáli hodně sil a pevné zdraví!

V Libníči 4.11.2020, Mgr. Petra Texlerová, vedoucí služby