Denní stacionář

Sazebníky služeb

Sazebník fakultativních služeb

Sazebník za stravu a poskytnuté úkony

Pravidla k sazebníkům fakultativních služeb

PDF dokument Pravidla pro poskytování fakultativních služeb Denního stacionáře

Pro zájemce o naše služby

PDF dokument Žádost o sociální službu Denní stacionář

doc dokument Žádost o sociální službu Denní stacionář (lze vyplnit v textovém editoru)

PDF dokument Vyjádření lékaře o zdravotním stavu žadatele – Denní stacionář

doc dokument Vyjádření lékaře o zdravotním stavu žadatele – Denní stacionář (lze vyplnit v textovém editoru)


Bližší informace ohledně vyplňování a podávání žádosti o službu vám poskytne Mgr. Jana Prachařová, sociální pracovnice
Email: pracharova@domovlibnic.cz

Chcete-li ji kontaktovat, můžete využít také následujícího kontaktního formuláře: